Brandkadetter forankrer social indsats i Trekantområdets Brandvæsen

Hos Trekantområdets Brandvæsen uddanner man brandkadetter i både Vejle og Kolding. Projektet Brandkadetter i Danmark er med til at understøtte beredskabets ønske om at gøre en forskel for lokalsamfundet, fortæller myndighedschef.

I Kolding er endnu et hold brandkadetter netop blevet færdige. I søndags afsluttede 11 brandkadetter deres uddannelsesforløb med en flot opvisning foran stolte forældre og andre interesserede. Det er tredje hold på bare halvandet år, og der er mange flere i sigte. For konceptet bag Brandkadetter i Danmark har vist sig at være en succes, også på denne egn.

Det fortæller afdelingsleder i Ungdomsskolen Kolding, Morten Schlægelberger. Han havde tilfældigt læst om brandkadetprojektet i ungdomsskolens blad og blev inspireret. Sammen med en medarbejder fra brandvæsnet i Kolding lykkedes det ham at få konceptet til byen i begyndelsen af 2015.

Jeg synes, det lød spændende og ikke mindst helt oplagt, at det var os som ungdomsskole, der skulle gå ind og være bindeled mellem folkeskolen og beredskabet. Nu, halvandet år senere, kan jeg med overbevisning i stemmen sige, at det er jeg virkelig glad for, vi gjorde.

Et socialt ansvar

Konceptet bag Brandkadetter i Danmark bygger på tanken om at skabe et nyt læringsmiljø for unge, der har faglige, sociale eller personlige udfordringer. Holdene består typisk af en blanding af både ressourcestærke og ressourcesvage elever. På den måde får de unge mulighed for at indgå i nye fællesskaber og bryde gamle mønstre og roller.

I Trekantområdet er det ikke kun Kolding, der er en del af det landsdækkende projekt. Også Vejle uddanner brandkadetter og har gennemført forløb med hele 24 hold i skrivende stund.

Hos det lokale beredskab ønsker man, at brandkadetprojektet bliver en del af beredskabets CSR-strategi i den kommende risikobaserede dimensionering, som netop er på tegnebrættet.

Vores CSR-strategi skal handle om at være noget lokalt. At gøre noget lokalt. Og dem, vi bedst kan være noget for, er de unge mennesker, som er åbne for at se og høre, hvad der sker omkring dem. Vi vil gerne give de unge en god start på voksenlivet og give dem de bedst mulige betingelser for at blomstre i lokalsamfundet,” siger myndighedschef i Trekantområdets Brandvæsen, Claus Lund.

Positiv udvikling

Brandkadetholdene i Kolding består af 7. og 8. klasses elever fra de lokale folkeskoler. Det er byens ungdomsskole, der rekrutterer de unge fra folkeskolerne, og det er også ungdomsskolen, der har kontakten til både skole og forældre. Denne konstellation betyder, at brandmændene kan have fuldt fokus på at undervise, og det har vist sig at fungere rigtig godt, fortæller Morten Schlægelberger. Andre steder i landet er det i større omfang beredskabet, der med succes varetager opgaverne med rekruttering og kontakt til skole og forældre.

I Kolding gennemgår kadetterne et grundforløb på otte uger, som også omfatter heldagsundervisning. Herefter skal kadetterne følge et 12 ugers praktikforløb, hvor de blandt andet undervises i at blive robuste borgere. Efter endt praktikforløb har de unge bestået grunduddannelsen og kan kalde sig brandkadetter. Herefter har brandkadetterne mulighed for at fortsætte i ungdomsbrandkorpset. Otte af de nyudklækkede brandkadetter har valgt at fortsætte i ungdomsbrandkorpset i Kolding, som nu består af 19 brandkadetter.

Vores erfaring er, at der sker så mange positive ting med de unge, når de møder brandmændene, får uniform på og bliver en del af et nyt og anderledes miljø. De unge, der har været vant til at få nederlag på nederlag, får i stedet nogle øjeblikkelige successer, fordi de bliver mødt med holdningen, at det her, det kan de godt klare. Det er meget givende for deres personlige udvikling,” siger Morten Schlægelberger.

I øjeblikket arbejder holdet bag brandkadetterne i Kolding på et nyt initiativ. De ønsker at skabe et hold for de 8. klasses elever, der bliver erklæret ikke-uddannelsesparate, når lærerne skal vurdere, om eleverne er fagligt, socialt og personligt klar til videre uddannelse. Morten Schlægelberger håber, at holdet kan starte op i begyndelsen af 2017.

Et godt og afprøvet koncept

Brandkadetter i Danmark er et initiativ underDanske Beredskaberog er finansieret af TrygFonden og VELUX Fonden. På landsplan er otte kommuner en del af projektet, og målsætningen er at starte fire nye brandkadetenheder op i løbet af 2017.

Hos Trekantområdets Brandvæsen overvejer man at udbrede brandkadetprojektet til flere steder i dækningsområdet.

Når vi laver forretningsplaner og strategier, ser vi naturligvis også på vores samfundsansvar. Vi er – og ønsker fortsat at være – en vigtig del af lokalsamfundet, og det er brandkadetterne med til at forankre. Det er et godt og afprøvet koncept, der har succes rundt i landet, og derfor er det også nemt at adaptere til resten af vores område,” siger Claus Lund.

I Kolding får brandkadetprojektet også roser med på vejen. For Morten Schlægelberger har det været positivt at opleve brandmændenes professionalisme og velvilje til at få projektet op at køre.

Brandmændene er hamrende dygtige, og jeg beundrer den disciplin, de har. Det er helt tydeligt, at deres tilgang til tingene smitter positivt af på de unge og også giver flere af dem lyst til at udforske livet som brandmand endnu mere. Jeg kan kun anbefale projektet til andre og håber, at det en dag bliver sådan, at alle unge kan få tilbud om at blive brandkadet,” siger han.

Foruden Kolding og Vejle findes Brandkadetter i Danmark også i Odsherred, Næstved, Helsingør, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Herning.

I perioden fra 2014 til 2017 er Brandkadetter i Danmark støttet af Velux Fonden og TrygFonden.