Brandkadetter skal blive klogere på klimaudfordringer med ny uddannelse: ”Vi er nødt til at gøre noget”

I weekenden ser en ny klimauddannelse dagens lys, når Unge i Beredskabet byder velkommen til den første udgave af UngKlima uddannelsen. 16 brandkadetter står klar, og håbet er, at de kan få masser af viden med hjem om et vigtigt emne.

Forsyningssvigt efter skybrud, skader efter vindstød af orkanstyrke eller oversvømmede bygninger. Det er bare et udsnit af de mange klimarelaterede hændelser, som de danske beredskaber skal tage højde for i dagligdagen. Det skal de unge brandkadetter lære mere om, og derfor afholder Unge i Beredskabet i den kommende weekend for første gang UngKlima uddannelsen for uddannede brandkadetter.  

Uddannelsen er udviklet af Unge i Beredskabet sammen med frivillige instruktører. Marie Louise Gyldenkrone Bagge er en af dem, der har knoklet for at gøre indholdet spændende og innovativt på den nye uddannelse. Marie Louise Gyldenkrone slår til daglig sine folder i Sydvestjysk Brandvæsen, mens hun er tovholder for brandkadetterne i Esbjerg og på Fanø, og ifølge hende er det tvingende nødvendigt, at brandkadetterne bliver endnu mere klar over de mange klimarelaterede udfordringer.

”Vi ønsker at give de unge viden om og et øget kendskab til vores klima – for der sker simpelthen så meget med vores klima i øjeblikket,” fortæller Marie Louise Gyldenkrone Bagge, der underviser på uddannelsen.

De store klimaopgaver, der normalt betragtes som hændelser, der går flere år i mellem, forekommer oftere og oftere, og det presser beredskaberne. Nok har beredskabet altid 1.800 brandfolk på vagt og endnu flere deltidsfolk og frivillige parat til at gøre en forskel over hele landet, men de mange klimahændelser stikker ud over det, som man normalvis har betragtet som beredskabets kerneopgaver.

En undersøgelse fra Kommunernes Landsforenings MOMENTUM tilbage i april 2018 viste, at hele 85 procent af beredskabscheferne rundtomkring i landet vurderede, at deres arbejdsopgaver i løbet af de foregående fem år var blevet større – blandt andet på grund af stadig flere klimarelaterede hændelser.

Derfor vurderer Marie Louise Gyldenkrone Bagge, at det øgede fokus på klimahændelser for brandkadetter også er en investering i fremtiden.

”Personligt synes jeg, det er vigtigt, at vi får tilført nogle nye unge frivillige til vores beredskaber, så de lokale beredskaber kan gøre noget, når de her hændelser opstår. Så vi skal åbne kadetternes øjne overfor udfordringerne ved klimaforandringer, og kadetterne skal kunne gribe det lige så godt an, som de kan med eksempelvis førstehjælp,” siger Marie Louise Gyldenkrone Bagge.

”Vi er nødt til at gøre noget”

En af de unge, der skal prøve kræfter med UngKlima uddannelsen, er 17-årige Peter Ferm Sørensen, der til daglig er en del af Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps på fjerde år, og så er han også frivillig i beredskabet.

For ham er klimaet den helt store spiller på verdensdagsordenen, og da han så muligheden for at få en beredskabsfaglig uddannelse indenfor området, så var han helt klar til at komme afsted.

”Vi er nødt til at gøre noget ved udfordringerne omkring klimasituationen. Hvis vi bare bliver ved med at køre rundt i benzinbiler og gøre som vi plejer, så kan vi jo nærmest ende med ikke at kunne gå udenfor uden masker,” siger han og fortsætter:

”Jeg vil gerne være brandmand, når jeg bliver lidt ældre, og så vil jeg gerne have kendskab til, hvad man gør, hvis der eksempelvis opstår en oversvømmelse, eller hvis der sker et kemikalieudslip” fortæller han.

Unge kan videreformidle viden

Kenny Thomsen, som er instruktør for brandkadetterne i Nordsjælland, sender en enkelt brandkadet med til den første omgang af UngKlima uddannelsen. Ifølge ham er det nye uddannelsestilbud en god mulighed for de unge for at bygge yderligere ovenpå deres beredskabskompetencer.

”Det her kan være med til at booste dem. Vi kan se, at de unge mennesker, der får en brandkadetuddannelse, og som går videre i beredskabssystemet, de er mere gearede til selve beredskabsuddannelsen end så mange andre. Så jo mere forberedte, de kan blive, jo bedre,” siger Kenny Thomsen.

Men der er dog også mulighed for, at uddannelsen af en enkelt brandkadet kan være med til at smitte af på hele brandkadetkorpset, lyder det.

” Jeg håber i hvert fald, at min kadet får et stærkt kendskab til klimaområdet, så han kan videregive den information til de andre kadetter i undervisningen. De andre kadetter kan helt sikkert også få gavn af den ekstra viden” lyder det fra Kenny Thomsen.

Forventningens glæde

Peter Ferm Sørensen fra Hovedstadens Ungdomsbrandkorps har tidligere været med på både Hjælpeinstruktøruddannelsen og UngLeder uddannelsen, og han ser derfor ekstra meget frem til at få endnu flere kompetencer, han kan stoppe ned i sin beredskabsrygsæk.

”Det er dejligt at komme med på de her uddannelser og møde andre unge fra andre beredskaber, der har de samme interesser. Så jeg glæder mig,” lyder det entusiastisk.

Det er dog ikke kun Peter Ferm Sørensen, der ser frem til at komme afsted og gennemføre Unge i Beredskabets første UngKlima uddannelse. Også Marie Louise Gyldenkrone Bagge er spændt og glæder sig efter en lang periode med coronarestriktioner, hvor det har været svært at mødes:

”Jeg glæder mig til at samles igen, og så ser jeg frem til at se de unge menneskers læring. For tager de imod det, vi har brugt så lang tid på at forberede?”, spørger hun, inden hun af sig selv svarer på sit eget spørgsmål.

”Men det tror jeg. Drømmescenariet er jo, at der står 16 kadetter, der har fået vildt meget ud af uddannelsen og har lyst til at gå videre med det her i deres eget beredskab,” afslutter Marie Louise Gyldenkrone Bagge:

Den første UngKlima uddannelse løber af stablen med første modul den 30. april – 2. maj, mens anden og sidste modul af uddannelsen afvikles i juni.