Endnu flere Brandkadetter i Danmark

Nu hopper Midtjysk Brand & Redning også med på vognen, når Viborg i næste uge begynder at uddanne brandkadetter. Hermed er nu i alt 10 kommuner over hele landet en del af projektet Brandkadetter i Danmark.

Midtjysk Brand & Redning tager i næste uge imod otte unge, der har mod på at prøvet livet som brandkadet.

Det er ikke første gang, at beredskabet åbner dørene for unge, men denne gang har forløbet en anden struktur, hvor der i højere grad er fokus på at fastholde de unge i beredskabet og dermed sikre og fastholde en positiv udvikling af de unge. Det nye brandkadethold starter op i Viborg Kommune i et tæt samarbejde mellem beredskabet, Boligselskabernes Fællessekretariat, ungdomsskolen i Viborg og Brandkadetter i Danmark.

”Der har gennem tidligere forløb allerede været et godt og konstruktivt samarbejde mellem ungdomsskolen, fællessekretariatet og Midtjysk Brand & Redning. De tre aktører i projektet har med hver deres kompetencer suppleret hinanden godt. Vi ønsker med det nye samarbejde at udnytte de erfaringer, som Brandkadetter i Danmark har med opstart og drift af brandkadetkorps samt det netværk, som de har skabt mellem andre beredskabers brandkadetkorps,” siger Klaus V. Hebsgaard, der er beredskabsdirektør i Midtjysk Brand & Redning.

 Instruktører på uddannelse

I foråret 2017 deltog fire af de kommende brandkadetinstruktører fra Midtjysk Brand & Redning på brandkadetinstruktøruddannelsen sammen med cirka 45 andre brandkadetinstruktører, der allerede arbejder med børn og unge i beredskabet. Hermed har de kommende instruktører ikke bare en masse faglighed og teori med sig i bagagen, når de skal starte det nye brandkadethold op, men også et godt netværk.

Anders Simonsen, der er projektleder for brandkadetterne i Midtjysk Brand & Redning, deltog i brandkadetinstruktøruddannelsen og har taget en masse med sig hjem.

”Jeg har fået et rigtig godt netværk, som jeg kan bruge, når vi skal hjem og i gang med at starte brandkadetforløbet op. Herudover har jeg fået en masse inspiration til forskellige beredskabsfaglige øvelser og lege, som vi helt sikkert skal have implementeret i vores undervisning med de unge mennesker,” siger han.

De unge kadetter i Viborg kommer til at blive undervist én uge fuld tid på brandstationen, så de får opbygget en tilknytning til beredskabet. Herefter starter et 24-ugers valgfagsforløb, der bliver en integreret del af det lokale brandkadetkorps på brandstationen. Efter valgfagsforløbet kan de unge kalde sig uddannede brandkadetter og fortsætte i brandkadetkorpset indtil de fylder 18 år eller vælger at blive frivillig eller deltidsansat i beredskabet.

 Mange positive effekter

Beredskabet glæder sig til igen at skulle arbejde med unge mennesker og være med til at give dem en unik oplevelse og et nyt fællesskab, hvor der er plads til alle.

Klaus V. Hebsgaard lægger dog ikke skjul på, at de også håber, at de får nogle unge igennem brandkadetuddannelsen, som brænder så meget for det beredskabsfaglige, at de på sigt ønsker at blive deltidsansatte brandmænd.

”Vi ønsker med brandkadetforløbene at skabe et brandkadetkorps af unge mennesker, der er motiveret til at være med til at gøre en forskel, både i lokalområdet og i det nære samfund. Brandkadetterne bliver ambassadører for brandsikkerhed i deres omgangskreds, og derved er de med til at udbrede kendskabet til beredskabets arbejde. Vi forventer, de uddannede brandkadetter får så stor interesse for arbejdet i beredskabet, at de enten melder sig som frivillige eller kan ansættes som deltidsbrandfolk. Ud over dette ønsker Midtjysk Brand & Redning også at være en social bevidst organisation, der tager del i de udfordringer, der kan være i visse områder i de to kommuner, som Midtjysk Brand & Redning betjener”, siger Klaus V. Hebsgaard.

Midtjysk Brand & Redning arbejder, i samarbejde med Brandkadetter i Danmark, i øjeblikket på også at starte et brandkadetkorps op i Silkeborg Kommune. Hermed håber beredskabet på at have brandkadetkorps i begge kommuner inden udgangen af 2017.

Brandkadetter i Danmark arbejder ud fra værdierne mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Brandkadetter i Danmark er i perioden 2014-2018 finansieret af TrygFonden og VELUX FONDEN