Fagligt og socialt instruktørtræf – med fokus på børn og unge i beredskaberne

Tekst: Mette Højgård Holm, Beredskabsforbundet
Foto: Morten K. Jensen fra Lolland-Falster Brandvæsen og BiD

Første weekend i november afholdt Brandkadetter i Danmark (BiD) og Beredskabsforbundet træf på Middelfart Brandstation for 42 instruktører og samarbejdspartnere. Weekenden stod på både faglige og sociale indslag med fire oplæg til inspiration i instruktørers og samarbejdspartneres arbejde med børn og unge i beredskaberne.

Konsulent for tosprogede børn i Holstebro Kommune, Jonna Rud Jensen, italesatte kulturmøde og kulturforståelse som centrale elementer i samværet med unge med anden etnisk baggrund. På underholdende vis gav Jonna indlevende og gode eksempler på unges kulturelle forståelse og gav deltagerne konkrete værktøjer i arbejdet med at håndtere og imødekomme kulturforskelle.

Ungdommens Røde Kors var repræsenteret med seks aktive frivillige, som førte deltagerne igennem konfliktmægling. Det gjorde de med en række gode pædagogiske øvelser, der gav deltagerne grund til latter og god erfaring med øvelsessituationer mellem instruktører og de unge i beredskaberne.

BiDs oplæg havde fokus på kreativ læring og inspiration til, hvordan man kan bruge traditionelle lege som læringsredskaber i det beredskabsfaglige arbejde med unge.

Journalist Cecilie Hedegaard Petersen gav deltagerne konkrete værktøjer til, hvordan de spotter den gode historie og får den ud til en bredere målgruppe.

Udover god undervisning bar weekenden præg af usikkerheden om BiDs fremtid. En fælles holdning blandt instruktørerne er, at det ikke må gå tabt. Kvaliteten af det opbyggede sammenhold og fællesskab blandt ungdoms- og brandkadetkorpsene er særligt udtalt i forbindelse med deltagelse i sommertræf, instruktørtræf og erfa-møder. Samarbejdet rækker ud over kommunegrænserne blandt andet ved hjælp til nye byers opstart af ungdoms- og brandkadetkorps, hvor andre instruktører står til rådighed for at hjælpe med vidensdeling, samarbejde og øvelser på tværs af byernes beredskaber.

 

Artiklen findes også i Beredskabsforbundets blad Frivillig, som kan læses her.