Benløse Frivillige Brandværn

Benløse Frivillige Brandværn startede i 1989 som et af de første ungdomsbrandkorps i Danmark, og deres ungdomsbrandfolk udgør i dag ca. 14 friske drenge og piger.

Ungdomsbrandkorpset er et tilbud til drenge og piger i alderen 10-18 år, som ønsker en spændende og sjov fritidsaktivitet. De hedder i dagligt tale Hold 2, og de mødes en gang om ugen i 2 1/2 time på vores brandstation. Aftenerne består af både teori og praktiske øvelser.

De unge brandfolk gennemgår brand- og førstehjælpsuddannelser på lige fod med indsatsmandskabet og deltager aktivt i øvelser samt som observatører på  udvalgte opgaver som indsatsholdet varetager. Hvert år deltager de i LUB’s landstræf for junior & ungdomsbrandkorps.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Benløse Friv. Brandværn
Forvagten
Tlf: 23 86 11 15
Mail: vagt@bfbv.dk
Hjemmeside: www.bfbv.dk
Facebook: www.facebook.com/BenloeseBrandVaern/

Vagttelefonen er døgnbemandet.