Egedal

I 2013 opstartede Egedal Brandkadetter et samarbejde mellem Frederiksborg Brand & Redning, Ung Egedal og Egedal Kommune.

De to overordnede formål med Egedal Brandkadetter er:

  1. At skabe et ambitiøst og målrettet socialt og kriminalpræventivt projekt, der støtter op omkring unge i udsatte positioner
  2. At sikre fortsatte gode arbejdsbetingelser for det lokale brandvæsen og beredskab i Egedal Kommune

Egedal Brandkadetter udbydes en gang årligt for op til 16 juniorer mellem 12-18 år via Ung Egedal. Undervisningen foregår en aften om ugen fra september til maj og afsluttes med en opvisning for familie og borgmesteren for Egedal Kommune.

Med Egedal Brandkadetter ønskes det yderligere, at deltagerne gennem kurset får styrket deres selvværd, forstår betydningen af sunde relationer gennem brand- og redningsarbejdet samt deltagelse i et fast, formaliseret og disciplinært fællesskab.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Paul Jan Pedersen
Tovholder for brandkadetterne
Tlf: 20 67 61 07
Mail: pajpe@fbbr.dk