Esbjerg

I 2019 startede Unge i Beredskabet op i Esbjerg, i samarbejde med Sydvestjysk Brandvæsen, SSP Forebyggelse & Vejledning, Ungdomsskolen, Esbjerg kommune og Medvind i Østerbyen, og har et tæt samarbejde med Fanø kommune.

Uddannelsen foregår som udgangspunkt hos Sydvestjysk Brandvæsen på Vibevej 18 i Esbjerg. Enkelte dage vil undervisningen foregå på Fanø.

Der er undervisning cirka en gang om ugen og i nogle få weekender. Der gennemføres minimum 2 nye hold om året med 14 unge fra 7. til 10. årgang på hvert hold samt vedligeholdelse af allerede uddannet brandkadetter.

Grunduddannelsen varer 11 uger plus en weekend med overnatning og spændende aktiviteter. Herefter deltager de unge i et praktikforløb, hvor de blandt andet skal repeterer, lære nyt og ikke mindst deltage i opvisninger på skoler.

Instruktørerne er en blanding mellem frivillig, deltidsbrandmænd og fastansatte. Der vil også komme folk udefra, og vi vil tage på virksomhedsbesøg hos politiet, beredskabsstyrelsen, det præhospitale, kystredningstjenesten på Esbjerg havn og meget mere.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Projektleder Morten List Christensen
SSP Forebyggelse & Vejledning
Mail: mlc@esbjergkommune.dk

Kontakt
Marie Louise Gyldenkrone Bagge
Beredskabsmester og ansvarlig for Uddannelsen
Mail: mab52@esbjerg.dk