Fredensborg

I 2017 startede Brandkadetter i Danmark op i Nordsjællands Brandvæsen i samarbejde med Fredensborg Kommune og den boligsociale helhedsplan. Der gennemføres 2 brandkadethold om året med 10 unge på hvert hold. Nordsjællands Brandvæsen samarbejder med den boligsociale helhedsplan ’Kokkedal på Vej’ i forhold til rekruttering af de unge.

Grunduddannelse er et undervisningsforløb på 37 timer, som består af undervisning i forebyggelse af brand, brandslukning og førstehjælp.Grunduddannelsen er delt i to faser, et grundforløb og et praktikforløb.

Brandkadetkorpset er et tilbud til unge under 18 år, som har gennemført grunduddannelsen. De unge deltager årligt i cirka 40 undervisningsaftener og cirka 6 til 8 store øvelser og opvisninger.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Kenny Thomsen
Tovholder for brandkadetter
Tlf: 40 76 52 40
Mail: kennythomsen@thomsen.mail.dk