Frederikssund

Frederikssund opstartede det første Brandkadethold i 2011 og er et samarbejde mellem Frederikssund Ungdomsskole og Frederiksborg Brand & Redning. Juniorbrandkorpset er en mulighed for unge mellem 12-18 år for at indgå i et sundt fællesskab og få kompetencer indenfor brand og redning med ønske om, at de unge har lyst til at fortsætte som frivillige i Frederiksborg Brand & Redning.

Frederikssund Brandkadetter har en fast instruktør tilknyttet, der assisteres af tidligere juniorer, som nu er grunduddannede og indgår som instruktørassistenter.

Kursets sigte er at give de unge sunde interesser, styrke deres selvværd, tilbyde dem noget fornuftigt at tage sig til i deres fritid og er en socialiseringsproces, der bygger på brandfolkenes kodeks.

Juniorbrandkorpset oprettes en gang om året og varer fra september til maj måned med en ugentlig undervisningsgang og en afsluttende opvisning med familie og direktøren fra Frederiksborg Brand & Redning.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Jens Erik Olsen
Tovholder for brandkadetterne
Tlf: 28 57 92 90
Mail: jeols@fbbr.dk