Hillerød

Fra september 2019 opstartes det første Brandkadethold i Hillerød Kommune som en del af et samarbejde mellem Unge i Beredskabet, Hillerød Ungdomsskole og Frederiksborg Brand & Redning.

Hillerød Brandkadetter er en mulighed for unge mellem 13-18 år for at indgå i et sundt fællesskab, få kompetencer indenfor brand og redning samt blive robuste borgere, som kan navigere i en krisesituation.

Hillerød Brandkadetter har to faste instruktører tilknyttet. Derudover indgår diverse frivillige som supplement i undervisningen i det omfang, det er nødvendigt. Kursets sigte er at give de unge sunde interesser, styrke deres selvværd, tilbyde dem noget fornuftigt at tage sig til i deres fritid og at være i en socialiseringsproces, der bygger på brandfolkenes kodeks.

Hillerød Brandkadetter oprettes en gang om året og varer fra september til april/maj måned med en ugentlig undervisningsgang, en aktivitetsweekend og en afsluttende opvisning, hvor der bliver udleveret et diplom for gennemført deltagelse.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Flemming Sørensen
Holdleder/Instruktør
Mail: fsore@Fbbr.dk

Kontakt
Laura Louise Laugesen
Projektkoordinator, Hillerød Ungdomsskole
Tlf: 72 32 87 93
Mail: laull@hillerod.dk