Hobro

Mariagerfjord ungdomsbrandkorps henvender sig til unge piger og drenge i Hobro, som går i 10.klasse, og som  gerne vil have et anderledes og spændende valgfag. Mariagerfjord ungdomsbrandkorps blev grundlagt i 2012 som et samarbejde mellem 10. klassecenteret og Mariagerfjord Beredskab.

Ungdomsbrandkorpset samarbejder med 10. klassecenteret i Hobro, og derfor foregår undervisningen i Hobro. Grunduddannelsen består af et forløb i det 2. halvår i 10. klasse, som de unge kan vælge som valgfag. Undervisningen varer en hel dag hver uge. Efter endt uddannelse kan de unge kalde sig brandkadetter.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Mariagerfjord ungdomsbrandkorps
René Nikolajsen, beredskabsinstruktør
Tlf: 72 29 21 14
Mail: ren@nobr.dk