Ikast-Brande

I 2015 startede Brandkadetter i Danmark op som et samarbejde mellem Brand & Redning Midtvest og Herning kommune. Fra 2018 blev samarbejdet udvidet, og der rekrutteres nu unge fra både Herning kommune og Ikast-Brande kommune til brandkadetholdene, der afvikles i Herning.

Der gennemføres 2 hold om året med 12 unge på hvert hold, som rekrutteres i samarbejde med kommunens skoler, SSP, UU samt børne- og familieafdelingen. Grunduddannelsen består af 36 timers grundforløb på 12 uger og 37 timers praktikforløb på 12 uger. Efter endt praktikforløb har de unge bestået grunduddannelsen og kan kalde sig brandkadet og blive optaget i brandkadetkorpset.

Brandkadetter i Danmark arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Anders Gjørret
Projektleder for brandkadetter
Tlf: 31 11 17 71 / 96 28 11 05
Mail: ag@brmv.dk