København

Ungdomsbrandkorpset bygger bro mellem Hovedstadens Beredskab, unge fra udsatte boligområder og de offentlige instanser. Det gør de via et aktivt fritidstilbud, som giver de unge mulighed for at lære om brandmandsfaget og udvikle kompetencer, der ruster dem til at tage en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet.

Ungdomsbrandkorpset arbejder på at øge sociale, faglige og samarbejdskompetencer hos de unge. Projektet arbejder målrettet mod at de unge øger deres aktive deltagelse i skolen og samtidig forbereder dem til at kunne tage et fritidsjob.

Ungdomsbrandkorpset bidrager til, at:

  • de unge får kompetencer, der forbereder deres aktive deltagelse i undervisning, og forbereder dem til arbejdsmarkedet / et fritidsjob
  • de unge lærer at samarbejde og indgå i et team
  • bygge bro mellem samfundet og lokalområdet
  • de unge får succesoplevelser
  • nedbryde barrierer mellem myndighederne og beboere i udsatte boligområder

Kontakt
Kenneth Tang
Projektleder
Tlf: 20 30 68 58
Mail: kentan@hbr.dk