København

Ungdomsbrandkorpset (UBK), under Hovedstadens Beredskab, tilbyder et spændende 2 ugers praktikforløb til unge mellem 13 og 17 år.

UBK fungerer som et socialt ungeprojekt, der skal motivere de unge til at udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer.

UBK er et kombineret grundforløb og fritidstilbud til unge. De indgår i et inspirerende fællesskab som brandkadetter. Via læring og succesoplevelser får de nye sociale og faglige kompetencer samt mod på videre uddannelse og fritidsjob. Brandkadetterne bliver bl.a. undervist i førstehjælp, brandbekæmpelse og hjerte-lunge-redning, og de vil arbejde i grupper samt lære vigtigheden heraf.

De unge bliver instrueret af erfarne brandmænd og ambulancereddere, der følger dem tæt og fungerer som positive rollemodeller under hele forløbet. Herefter kan de unge tilmelde sig fritidstilbuddet ’Torsdag i Hangaren’, deltage i opvisninger/arrangementer samt komme i praktik på en brandstation.

UBK henvender sig primært til unge fra 7. årgang. Vi optager unge via samarbejde med SSP, skoler og boligsociale helhedsplaner og ofte områdebaseret på tværs af de unges sociale omgangskreds.

Ønsker du at høre nærmere om, hvad UBK kan tilbyde unge – både på den korte og den lange bane – så se nedenstående kontaktoplysninger.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Tanja Krømmelbein
Praktisk koordinator af Frivilligenheden og Ungdomsbrandkorpset
Mail: TanKro@HBR.DK
Hjemmeside: hbr.dk/beredskabet/ungdomsbrandkorpset