Køge

Team Brandkadet i Køge er et tilbud målrettet unge i alderen 15-18 år med behov for en yderligere motivation til igangsættelse eller fastholdelse af videreuddannelse og beskæftigelse. Der er særligt fokus på unge fra udvalgte boligområder med en vis social belastning.

Målgruppen kan variere fra kommune til kommune.

Projektet er et 40 ugers undervisningsforløb etableret som et aftentilbud på en fast ugentlig dag samt 4 lørdage. Kurset indeholder bl.a.:

  • Praktiske brandslukningsaktiviteter. Brandkadetterne får Grunduddannelsen indsats (hvis de er egnet)
  • Teambuilding. Øvelser der relaterer sig til teambuilding har en positivt effekt på de unge og deres relationer til hinanden. De rigtige øvelser kan flytte personlige grænser og giver en forståelse for vigtigheden af sociale kompetencer
  • Træning. Fysisk aktivitet giver livsglæde, overskud, social trivsel og selvtillid
  • Samfundssikkerhedsrelateret undervisning om eksempelvis konsekvenserne af falske opkald til 1-1-2 , brandsikkerhed i hjemmet og bål- og fyrværkeri sikkerhed i samarbejde med politiet
  • Førstehjælp, sundhed, sikkerhed omkring alkohol
  • Færdselssikkerhed
  • HAT kursus (kursus i håndtering af tilskadekomne)

Team Brandkadetter skal give de unge en forståelse af sig selv og for, hvor vigtigt det er at kunne agere i sociale og samfundsmæssige relationer. De skal forstå vigtigheden af aktiv deltagelse og at tage ansvar, og de skal udvikle de kompetencer, som er altafgørende for deres fremtid.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Sandra Knapp
Tovholder for brandkadetterne
Tlf: 51 53 00 32
Mail: Sandra@knapplihme.dk