Køge

Brandkadetter i Køge er et tilbud målrettet unge i alderen 13-17 år.

Forløbet afholdes en gang om året, fra september til maj, og er et 34 ugers undervisningsforløb etableret som et aftentilbud på en fast ugentlig dag samt ca. 1 lørdag om måneden. Forløbet indeholder bl.a. læring omkring brandslukning og brug af trykluftapparater, samt førstehjælp. Yderligere tilbydes gode oplevelser og teambuilding.

Forløbet kan af de unge anvendes i forbindelse med søgning af lærepladser, samt give mulighed for optagelse i det frivillige beredskab, hvis der er interesse og de vurderes egnede til dette.

Brandkadetter i Køge arbejder sammen med politi, ambulance, fuldtidsansatte brandmandskab i Køge, samt særlige virksomheder i Køge. Samarbejdet skaber indsigt i beredskabets arbejde, og oplevelser for de unge.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Nikolaj Jakobsen
Viceberedskabsinspektør
Tlf: 20365475
Mail: Nikolaj.Jakobsen@koege.dk
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072002204289