Kolding

I 2015 startede Brandkadetter i Kolding op som et samarbejde mellem Trekantbrand og Kolding kommune. Der gennemføres 2 hold om året med 12 unge på hvert hold, som rekrutteres i samarbejde med ungdomsskolen og kommunens skoler.

Grunduddannelsen består af 36 timers grundforløb på 8 uger inkl. heldagsundervisning og 37 timers praktikforløb på 12 uger, hvor der blandt andet undervises i Robust Borger. Efter endt praktikforløb har de unge bestået grunduddannelsen og kan kalde sig brandkadet og blive optaget i brandkadetkorpset.

Brandkadetter i Danmark arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Jan Arpe
Beredskabsfaglig projektleder for brandkadetter
Tlf: 29 62 95 13
Mail: arpe-tyllesen@hotmail.com