Padborg

I Grænseegnens Ungdomsbrandværn (GUBV) arbejder vi med alt inden for brand og redning i samarbejde med Brand og Redning Sønderjyllland. 

Hos GUBV er der plads til alle mellem 11 – 18 år, og vi lægger vægt på, at de unge har det sjovt og føler sig trygge. Som ung brandkadet i GUBV behøver man ikke have en drøm om at blive brandmand – men blot have en interesse for at udvikle sig, lære nye ting og ville indgå i et fællesskab. 

Vi har undervisning hver anden onsdag i lige uger, hvor de unge bliver undervist af frivillige brandmænd. De unge får undervisning i bl.a. førstehjælp, røgdykning, slangeudlægning, frigørelse og en masse andre spændende øvelser. 

GUBV har til huse på Padborg Brandstation. 

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Grænseegnens Ungdomsbrandvæsen
Dirk Beckmann
Tlf: 23 60 97 57
Mail: jutta.dirk@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.gubv.dk
Facebook: www.facebook.com/Gr%C3%A6nseegnens-Ungdomsbrandv%C3%A6rn-153499528068148/