Randers

I 2017 startede Brandkadetter i Danmark op i Randers i et samarbejde med Beredskab og Sikkerhed, Falck, udvalgte folkeskoler i Randers kommune, bysekretariatet og Randers ungdomsskole.

Grunduddannelsen foregår på Falcks brand- og redningsskole på Langvang i Randers. Der er undervisning cirka en gang om ugen. Herefter deltager de unge i et praktikforløb, hvor de unge repeterer, det de har lært, laver opvisninger og har en praktikdag på Falckstationen.

Efter endt praktikforløb har de unge bestået grunduddannelsen og kan kalde sig brandkadet og blive optaget i brandkadetkorpset.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Jeppe K. Svendsen
Boligsocialmedarbejder, bysekretariatet
Tlf: 42 14 86 05
Mail: jks@msbolig.dk

Kontakt
Torben Tellefsen
SSP-medarbejder, Randers Ungdomsskole
Mail: torben.tellefsen@randers.dk