Ringkøbing-Skjern

I 2015 startede Brandkadetter i Danmark op som et samarbejde mellem Brand & Redning Midtvest og Ringkøbing-Skjern kommune. Der gennemføres 3 hold om året med 12 unge på hvert hold, som rekrutteres i samarbejde med ungdomsskolen, kommunens skoler/modtagerklasse samt specialskolerne. Hold 1 afvikles som et valgfag i folkeskolen. Hold 2 afvikles i samarbejde med kommunens specialskoler, og til hold 3 rekrutteres unge primært med flygtningebaggrund fra kommunens modtagerklasse.

Grunduddannelsen består af 36 timers grundforløb og 37 timers praktikforløb. Efter endt praktikforløb har de unge bestået grunduddannelsen og kan kalde sig brandkadet og blive optaget i brandkadetkorpset.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Bent Nielsen
Beredskabsfaglig projektleder for brandkadetter
Tlf: 30 29 17 08
Mail: bentogeva@youmail.dk