Silkeborg

I 2017 startede Brandkadetter i Danmark op i Midtjysk Brand & Redning i et samarbejde med beredskabet i Silkeborg, den boligsociale helhedsplan og ungdomsskolen.

Grunduddannelsen består af et miniboosterforløb, hvor de unge undervises en weekend på brandstationen fra lørdag til søndag inkl. overnatning og opvisning på en skole om mandagen. Herefter deltager de unge i et 16-ugers praktikforløb. Efter endt praktikforløb har de unge bestået grunduddannelsen og kan kalde sig brandkadetter. I Silkeborg gennemføres der to hold á 6 unge om året.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Andreas S. Jørgensen
Projektleder for brandkadetter
Tlf: 50 81 01 27
Mail: AndreasSchuldt.Jorgensen@mjbr.dk