Slagelse

I 2011 startede projekt Firebirds op i Slagelse – et samarbejde mellem Rosenkildegården og Slagelse Brand og Redning.

Uddannelsen foregår som udgangspunkt på RESC hos Slagelse Brand og Redning og på Rosenkildegården. Enkelte dage vil undervisningen foregå på andre lokaliteter.

Der kører to hold om året med undervisning én gang om ugen og i nogle få weekender. Der er plads til 30 unge om året. Aldersgruppen er fra 10 – 14 år, men der er plads til at udvide målgruppen, så der kommer ældre med.

Grunduddannelsen varer 10-11 uger plus undervisning i to weekender.

Instruktørerne er en blanding af deltidsbrandmænd og fastansatte. Der vil også komme folk udefra, og vi vil tage på virksomhedsbesøg hos f.eks. politiet, beredskabsstyrelsen, lufthavnen mv. Der deltager også pædagogisk personale fra Rosenkildegården samt to fritidsjobbere, der selv har været en del af Firebirds fra starten og nu er uddannede instruktører i regi af Unge i Beredskabet.

Slagelse Firebirds opererer efter tre grundlæggende principper, som hvert er repræsenteret af et bogstav i vores logo:

A: Alvor, ”Vi mener det alvorligt!”
V: Vilje, ” Det kræver vilje!”
R: Respekt, ” Det giver RESPEKT!”

Kontakt
Ditte Brøgger Løjborg
Rosenkildegården
Mail: diloe@slagelse.dk

Kontakt
Emil Bjødstrup Bay
Slagelse Brand og Redning
Mail: embay@slagelse.dk