Sønderborg

Ungdomsbrandværn Sønderborg (UBS) er startet i 2021 med en normering på 20 børn og unge i alderen fra 12 – 18 år, og rekrutteringen sker i samarbejde med ungdomsskolen og kommunens skoler i Sønderborg Kommune.

Vi optager nye på holdet to gange om året – henholdsvis forår og efterår.

Ungdomsbrandværn Sønderborg (UBS) er en del af Sønderborg Brand & Redning, men også kommunens 14 andre brandstationer støtter op om projektet.

Vi gennemfører øvelser og undervisning hver 2. uge om onsdagen fra kl. 18.30 – 20.30. Det er i ulige uger året rundt.

Vi tager udgangspunkt i læreplanerne fra grunduddannelsen fra Unge i Beredskabet.

Vores mål i Ungdomsbrandværn Sønderborg (UBS) er at tilbyde de unge en fritidsaktivitet, som giver dem oplevelser og læring for livet. Vi sørger for at aktiviteterne styrker deres personlige og faglige egenskaber.

Vi håber naturligvis også, at mange af de unge vil søge ind på vores 15 brandstationer, når de fylder 18 år, og dermed blive fuldtids-, deltids- eller frivillig brandmand i Sønderborg Kommune.

Kontaktoplysninger:
Sønderborg Brand & Redning (Sønderborg Kommune)
Vestermark 10
6400 Sønderborg
Tlf. 8872 4109
Mail: brandredning@sonderborg.dk

Leder af Ungdomsbrandværn: Jonathan S. Knudsen, tlf. 5086 0103, mail jonathan.s.k@hotmail.dk

Fagkoordinator: Beredskabsmester Jeppe Frederik Kofoed Jørgensen, tlf. 2621 7311, mail jpjr@sonderborg.dk

Kontakt
Jonathan S. Knudsen
Leder af Ungdomsbrandværn
Tlf: 5086 0103
Mail: jonathan.s.k@hotmail.dk
Facebook: www.facebook.com/groups/615377905613242