Taastrup

Team Brandkadet i Taastrup er et tilbud målrettet unge i alderen 15-18 år med behov for en yderligere motivation til igangsættelse eller fastholdelse af videreuddannelse og beskæftigelse. Der er særligt fokus på unge fra udvalgte boligområder med en vis social belastning. P.t. kører Taastrup ikke nogen brandkadet hold.

Målgruppen kan variere fra kommune til kommune.

Projektet er et 12 ugers undervisningsforløb, etableret som et aftentilbud på en fast ugentlig dag. Kurset indeholder bl.a.:

  • Praktiske brandslukningsaktiviteter. Det er målet, at deltagerne skal have et kursus i elementærbrandbekæmpelse
  • Teambuilding. Øvelser der relaterer sig til teambuilding har en positivt effekt på de unge, og deres relationer til hinanden. Det rigtige øvelser kan flytte personlige grænser og giver en forståelse for vigtigheden af sociale kompetencer
  • Træning. Fysisk aktivitet giver livsglæde, overskud, social trivsel og selvtillid
  • Samfundssikkerhedsrelateret undervisning om eksempelvis konsekvenserne af falske opkald til 1-1-2 , brandsikkerhed i hjemmet og bål- og fyrværkerisikkerhed i samarbejde med politiet
  • Førstehjælp, sundhed, sikkerhed omkring alkohol
  • Færdselssikkerhed

Team Brandkadetter skal give de unge en forståelse af sig selv og for, hvor vigtigt det er at kunne agere i sociale og samfundsmæssige relationer. De skal forstå vigtigheden af aktiv deltagelse og at tage ansvar, og de skal udvikle de kompetencer, som er altafgørende for deres fremtid.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Bo Henrik Jensen
Viceberedskabsinspektør
Tlf: 21 75 65 38
Mail: bohj@oesb.dk