Vejle

Ungdomsbrandkorpset i Vejle er et samarbejde mellem Vejle Brandvæsen og Vejle Kommune. Der gennemføres 4 hold om året med 6 unge på hvert hold, som rekrutteres i samarbejde med SSP og kommunens skoler.

Grunduddannelsen består af 36 timers grundforløb på 1 uge og et praktikforløb, der foregår i brandkadetkorpset. Efter endt praktikforløb har de unge bestået grunduddannelsen og kan kalde sig brandkadet og blive optaget i brandkadetkorpset.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Kasper Elvstrøm
Beredskabsfaglig projektleder for brandkadetter
Tlf: 24 20 30 91
Mail: kaeha@vejle.dk