Viborg

I 2017 startede Brandkadetter i Danmark op i Midtjysk Brand & Redning i et samarbejde med beredskabet i Viborg, den boligsociale helhedsplan og ungdomsskolen.

Grunduddannelsen består af et miniboosterforløb, hvor de unge undervises fuld tid i en uge på brandstationen. Herefter deltager de unge i et 20-ugers praktikforløb integreret i det lokale brandkadetkorps. Efter endt praktikforløb har de unge bestået grunduddannelsen og kan kalde sig brandkadet og blive fast optaget i brandkadetkorpset. I Viborg gennemføres der to hold á 8 unge om året.

Brandkadetter i Danmark arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Anders Vangsgaard Simonsen
Viceberedskabsinspektør og projektleder for brandkadetter
Tlf: 23 43 17 32
Mail: as@mjbr.dk