Viborg

I 2017 startede Brandkadetter i Danmark op i Midtjysk Brand & Redning i et samarbejde med beredskabet i Viborg, den boligsociale helhedsplan og ungdomsskolen.

Grunduddannelsen består af et miniboosterforløb, hvor de unge undervises fuld tid i en uge på brandstationen. Herefter deltager de unge i et 16-ugers praktikforløb. Efter endt praktikforløb har de unge bestået grunduddannelsen og kan kalde sig brandkadetter. I Viborg gennemføres der to hold á 8 unge om året.

Unge i Beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt
Andreas S. Jørgensen
Viceberedskabsinspektør og projektleder for brandkadetter
Tlf: 50 81 01 27
Mail: asj@mjbr.dk