Vordingborg

I foråret 2023 starter vi Brandkadet op i Vordingborg i samarbejde med Midt og Sydsjællands Brand og Redning, Unge i Beredskabet og Ungdomsskolen og 10.kl.

Brandkadet i Vordingborg er et tilbud om en grunduddannelse for brandkadetter i alderen  fra 7.kl og op til 17 år.

Det er unge med interesse for at blive en del af et fællesskab, hvor personlig udvikling samt praktiske/faglige kompetencer indenfor beredskabet, er med til at underbygge de unges muligheder personligt, fagligt og socialt.

Ungdomsskolen og 10. kl., i samarbejde med skoler og UU vejledere, rekrutterer de unge til projektet.

Unge i beredskabet arbejder ud fra værdierne: mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse

Kontakt
Vordingborg Brandkadet
Pernille Rasmussen
Tlf: 21 60 62 07
Mail: repn@vordingborg.dk