Flygtninge i Skjern får brandkadetuddannelse

Et nyt initiativ i Ringkøbing-Skjern Kommune giver flygtningebørn mulighed for at få en brandkadetuddannelse. Første hold er i fuld gang.

Hver anden tirsdag får 14 flygtningedrenge fra Skjern et afbræk fra skolebænken, når de tager turen til Beredskabsgården i Ringkøbing. Her er de i fuld gang med at gennemføre en brandkadetuddannelse.

Det var projektleder for brandkadetterne i Ringkøbing-Skjern Kommune, Bent Nielsen, der fik ideen til et brandkadethold for flygtninge.

Jeg vidste, vi havde en del flygtningebørn i vores kommune, og da vi i mange år har kørt brandkadetforløbet for danske børn, slog det mig, at vi også kunne lave et hold for flygtninge som en del af integrationsindsatsen,” siger han.

Tolk hjælper med sproget

I det landsdækkende brandkadetprojekt, der hører under Danske Beredskaber, får de unge en uddannelse inden for brandmandsfaget. Brandkadetforløbet for flygtningeholdet er tilrettelagt med samme indhold som de almindelige brandkadetforløb i Ringkøbing-Skjern Kommune, men strækker sig over længere tid, fordi eleverne deltager i undervisning to gange om måneden.

De 14 flygtningedrenge på brandkadetholdet kommer fra Kirkeskolen i Skjern, der har en modtagerklasse for børn i teenagealderen. Eleverne har en tolk med, når de deltager i undervisningen på Beredskabsgården, så sprogbarrieren ikke hindrer deres forståelse af opgaverne.

Vi er meget positive over, hvor godt det fungerer. Tolken hjælper eleverne, når sproget bliver lidt for udfordrende, og samtidig kan tolken holde styr på tropperne under transporten mellem Skjern og Ringkøbing,” siger Bent Nielsen.

Holdet har tilknyttet to undervisere, som fra begyndelsen har været meget opmærksomme på, at der for flere af drengene kunne være udfordringer med krigstraumer fra hjemlandene. Hovedparten af de 14 flygtningedrenge kommer fra Syrien.

Men det har vist sig slet ikke at være et problem. De er umådeligt søde, engagerede og disciplinerede – ja, der er faktisk mere ro på det her hold, end der er, når vi har en flok danske teenagere,” siger Bent Nielsen og fortsætter:

Det skyldes naturligvis også de to undervisere Laurits Frandsen og Anne Kathrine Nielsens måde at være på. Uden dem kunne det slet ikke lade sig gøre.

Rekrutterer til det frivillige beredskab

Formålet med at give kommunens flygtninge en brandkadetuddannelse er naturligvis at sikre en så god integration af børnene og deres familier som overhovedet muligt, fortæller Bent Nielsen. Men samtidig er det ønsket, at et par af drengene får øjnene op for livet som brandmand.

Vi har kørt brandkadetforløb i mange år her i kommunen, og der plejer gerne at være et par stykker, som bliver hængende og tager del i opgaverne i det frivillige beredskab. Det er da mit håb, at der også er nogle af drengene på flygtningeholdet, som kunne have lyst til det samme,” siger han.

Hos det frivillige beredskab i Ringkøbing-Skjern Kommune er der på nuværende tidspunkt tilknyttet omkring 50 aktive brandmænd. Godt halvdelen af dem kommer fra brandkadetforløbene, vurderer Bent Nielsen.

Vi har intentioner om, når vi kommer længere i forløbet med flygtningeholdet, at prøve at invitere elevernes forældre til en opvisning. Det kunne jo være, at der også var en eller to eller tre af dem, der kunne have interesse for det, og som kunne tænke sig at være en del af det frivillige beredskab i kommunen,” siger han.

Brandkadetter i Danmark er fra 2014 til 2017 støttet af Velux Fonden og TrygFonden.