Innovation af brandforebyggelse i skolen

Siden år 2000 har Vejle Kommunes 3. klasser fået tilbudt at erstatte noget af den almindelige undervisning med en tur på Bamses Brandskole; et brandforebyggende undervisningstilbud på den lokale brandstation. I 2016 blev Vejle kommune en del af Trekantområdets Brandvæsen, som dækker seks kommuner, og forebyggende afdeling har derfor måtte tænke ud af boksen for at få brandforebyggelse på skoleskemaet i alle brandvæsenets kommuner.

Cirka 18.000 elever har siden opstarten deltaget i Bamses Brandskole i Vejle. Efter sammenlægningen til Trekantområdets Brandvæsen har Bamses Brandskole fortsat i Vejle kommune, men der har ikke været mandskabsressourcer til at sprede konceptet ud til alle seks kommuner. Det har fået Jan Lehmann, beredskabsinspektør i forebyggende afdeling i Trekantområdets Brandvæsen, til at nytænke konceptet:

”Vi ville gerne brede konceptet ud, men vi manglede ressourcer til det, så vi måtte tænke i alternative baner. Vi har ikke decideret kopieret Bamses Brandskole, men vi har lavet en udvidelse af konceptet, hvor vi har taget opbygningen fra Bamses Brandskole og gjort den digital”, forklarer Jan Lehmann og fortsætter:

”Det nye koncept har vi valgt at kalde for 40-4 brandsikkert, da det forgår i uge 40 for alle 4. klasserne i de seks kommuner. Altså ligesom man siger 10-4, når noget bare kører,” ler Jan Lehmann.

De unges medie

I begyndelsen var ideen, at digitaliseringen skulle foregå over Facebook, men det ville klasselærerne ikke være med til, da eleverne i 4. klasse ikke må være på Facebook. Så Jan Lehmann måtte tænke i andre baner, selvom det var Facebook han personligt var mest ferm til at bruge:

”I en alder af 55 år har jeg så forsøgt mig som youtuber,” griner han og fortsætter:

”Jeg ved jo godt, at det er der, man fanger de unge i dag, og så må jeg jo bare prøve at være ung med de unge.” 

I 2018 blev det nye koncept testet af for første gang. Hen over en uge blev der hver formiddag sendt en Youtubevideo ud til de tilmeldte klasser. Videoen viser en situation med ild, der ikke bliver håndteret korrekt – for eksempel forkert brug af tændstikker, forkert optænding af bål eller forkert anvendelse af stearinlys.

Herefter fik eleverne et par timer til at svare på spørgsmål i forbindelse med videoerne og sende deres svarvideoer og eventuelle spørgsmål retur over Youtube, hvor Jan Lehmann sad klar til at besvare spørgsmål og give feedback. Om eftermiddagen blev videoerne med korrekt brug af det brandbare materiale så sendt ud til klasserne.

”Men vi nåede også længere ud end til eleverne på skolerne”, fortæller Jan Lehmann:

”Eleverne fik nemlig en hjemmeopgave, hvor de skulle lave en brand- og evalueringsplan over deres eget hjem. På den måde blev familierne også aktiveret, og vi nåede dermed ud til rigtig mange mennesker i lokalområdet.”

Klar til 2019 og fremtiden

Testen var en stor succes, og det digitale koncept fortsætter i 2019. Dog skal videoerne laves en smule om og måske med hjælp fra de mange brandkadetter, der findes i Trekantområdets Brandvæsen:

”De unge brandkadetter kender jo Youtube meget bedre end jeg, og de kan samtidig være med til at kvalitetssikre videoerne og komme med nogle kreative input, så vi fanger de unge i 4. klasse hele vejen igennem. Måske kan kadetterne ligefrem optræde på videoerne i stedet for mig, for de har jo styr på det med brandsikkerhed,” siger Jan Lehmann.

Ud over de forebyggende videoer skal der laves noget bonusmateriale med ”mere action i”, som Jan Lehmann kalder det. Det kunne for eksempel være en film fra en lift eller en udrykning, så de unge også synes, at det er fedt at se med og få brand på skoleskemaet.

Jan glæder sig til at prøve konceptet af igen i 2019 og er spændt på, hvad fremtiden bringer:

”Optimalt set kan vi på sigt også bruge materialet til andre målgrupper, for eksempel som et digitalt læringsværktøj på plejehjemmene. Herudover håber jeg på, at konceptet kan bredes ud til de andre beredskaber landet over. For jeg tror på, at den digitale læring vinder mere og mere indpas, og det er jo kun bonus, hvis vi kan fange de unge tidligt og give dem viden om brandforebyggelse,” siger Jan Lehmann.

Med det nye koncept tilbyder Trekantområdets Brandvæsen et supplerende digitalt tiltag til Beredskabsstyrelsens landsdækkende ’Uge 40’-kampagne. Samtidig opfordrer Trekantområdets Brandvæsen skolerne til at indtænke det brandforebyggende tiltag i den undervisning, der i forvejen gennemføres på 4. klassetrin i eksempelvis fag som ’Natur og Teknik’, hvor der kan sættes fokus på ild.

 Jan Lehmann blev belønnet for hans ide med digitaliseringen af Bamses Brandskole med prisen ’Årets forebygger’ under Danske Beredskabers Forebyggelseskonference i marts 2019.