Instruktør: Jeg underviser bedre, fordi jeg selv var brandkadet

Tidligere brandkadetter bliver instruktører for nye brandkadethold. Det, at de selv har været brandkadetter, giver dem en lyst til at hjælpe andre unge på vej og giver dem en bedre forståelse for de unges måde at lære på, siger flere af de tidligere brandkadetter.

Efter brandkadetterne har afsluttet et uddannelsesforløb til brandkadet, vælger flere af brandkadetterne at blive brandmænd og brandkadetinstruktører, fordi de gerne vil gøre en forskel for andre unge.

At de selv har været unge med teenageudfordringer og været igennem brandkadetuddannelsen, er med til at give dem en særlig relation og en anden forståelse for kadetterne, som de selv underviser i dag.

Instruktør Lasse Christensen, som tidligere har været gennem uddannelsesforløbet i Vejle, fortæller, at hans egne erfaringer som ung brandkadet bidrager til, at han kan give brandkadetterne bedre instruktioner.

Jeg underviser bedre, fordi jeg var brandkadet, og jeg tror på, at min tilgang til at give instruktioner gavner dem, der sidder på den anden side, fordi jeg kan sætte mig ind i deres situation.

For Lasse Christensen har brandkadetuddannelsen en særlig læringstilgang med fokus på praksisnærhed, og fordi han selv har oplevet, hvordan den har virket på ham som ung, så er det nu en læringsmetode, som han selv benytter som brandkadetinstruktør.

Jeg har lært at omformulere tekniske begreber til et sprog, som alle kan forstå, og planlægge øvelser i praksis, så de unge bedre kan forstå, hvad det handler om. Det handler om at finde et niveau, hvor alle kan være med, og læring i praksis er rigtig godt til dette.

En praksisnær uddannelse

Brandkadetuddannelsen hos Brandkadetter i Danmark fokuserer på at hjælpe alle unge til at blive ansvarlige og kompetente medborgere og at være en rekrutteringsplatform til beredskabet gennem en praksisnær uddannelse, som giver mening for de unge.

I Ringkøbing-Skjern startede 35-årige Rune Madsen i et brandkadetforløb allerede som 12-årig. Som 16-årig startede han som frivillig, hvorefter han som 18-årig blev brandmand i beredskaberne. Efterfølgende blev han holdleder for de frivillige og er i dag indsatsleder i Ringkøbing-Skjern. Spændingen og den praksisnære uddannelse var udslagsgivende for, at han fortsatte i beredskabet.

Jeg har klart fået en værktøjskasse med i bagagen, da jeg allerede startede som 12-årig. De blå blink og uforudseligheden, når man bliver kaldt ud, motiver mig stadigvæk den dag i dag. Spændingen fra barnsben, og lysten til at hjælpe andre, motiverede mig også til at komme videre i forløbet.

Også instruktør Laurits Frandsen, som i 2002 var med til at stifte brandkadetterne i Ringkøbing-Skjern, blev selv taget under vingerne af brandmændene i en alder af 15 år. Han er sikker på, at uddannelsen som brandkadet gør, at man bliver en bedre instruktør, fordi man selv har prøvet det på egen krop og ved, hvad der er vigtigt for unge i et læringsmiljø. For brandkadetterne handler det i høj grad om at få en uddannelse i gulvhøjde.

Det motiverer mig at hjælpe andre, og jeg ved, at faste rammer betyder meget, når man er ung. Jeg kender til de udfordringer, der måtte være undervejs. Man behøver ikke at være god i skolen for at blive en god brandkadet. Det er viden gennem deltagelse i praksis, der giver de unge en større forståelse.

Også i Vejle er der sket en ændring i tilgangen til de unge brandkadetter. Finn Jensen, brandmand i Vejle, mener, at beredskabet i Vejle er blevet bedre til at håndtere de unge i dag, end de var tidligere.

Der er kommet en større forståelse for, hvordan man skal formidle læring. Når jeg underviser, er det mere praktisk end teoretisk, fordi de fleste unge hos os lærer bedst gennem ’hands-on’.

Om Brandkadetter i Danmark

Alle unge i alderen 10 til 18 år kan blive brandkadet. Brandkadetter i Danmark arbejder ud fra værdierne mod, respekt, disciplin, ansvar og fællesskab og har som mål at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse.

Se her hvor du kan blive brandkadet, og læs mere om, hvad uddannelsen tilbyder i de forskellige områder.

I perioden fra 2014 til 2017 er Brandkadetter i Danmark støttet af Velux Fonden og TrygFonden.