Instruktørtræf gav fornyet inspiration til arbejdet med brandkadetter

Der var både socialt samvær og faglige input på menuen, da Brandkadetter i Danmark og Beredskabsforbundet bød velkommen til årets instruktørtræf i Korsør.

Fredag eftermiddag mødtes 29 instruktører fra landets brandkadet- og ungdomsbrandkorps på Musholm Kursuscenter i Korsør. Foran dem ventede et døgn med masser af inspiration til arbejdet med de unge brandkadetter.

Det er tredje gang, instruktørtræffet afholdes, og igen i år var det en stor succes. De fremmødte instruktører repræsenterede i alt 14 forskellige kommuner, hvoraf 13 kommuner på nuværende tidspunkt har et brandkadet- eller ungdomsbrandkorps. Den sidste kommune er Lolland-Falster, der forventes at starte det første brandkadethold op i løbet af 2017.

Gennem fire faglige oplæg blev instruktørerne præsenteret for nye arbejdsmetoder og fik indspark til den daglige opgaveløsning. Samtidig var der tid til socialt samvær og erfaringsdeling med kolleger fra hele landet.

Og netop kombinationen af socialt samvær og faglige input får roser med på vejen af de deltagende instruktører.

Det er rigtig godt, at vi både kan få ny inspiration med hjem i rygsækken og samtidig få lejlighed til at tale med de andre instruktører og høre, hvordan det går hos dem. Vi mødes jo ikke særlig tit, men har altid en masse at tale om, fordi vi arbejder med det samme og står over for nogle af de samme udfordringer,” siger Fin Konnerup, der er instruktør hos brandkadetterne i Holstebro.

En brandgod gryderet

De faglige oplæg under instruktørtræffet havde forskelligt fokus. Et af dem handlede om fællesskabets betydning for de unges identitet, selvforståelse og læring.

Her var det pædagogisk konsulent, Ronny Højgaard Larsen, der guidede instruktørerne gennem en række øvelser med fokus på, hvordan man styrker brandkadetternes fællesskab og trivsel.

Når man arbejder med unge, er det rigtig godt at have en legende tilgang. Derfor var mit udgangspunkt også at give instruktørerne nogle ideer til, hvordan de kan tale med kadetterne om, hvad der er vigtigt for at skabe et godt fællesskab, og hvornår man er en god kammerat eller en god instruktør,” siger han.

En af øvelserne var en såkaldt gryderet, hvor instruktørerne i hold fik til opgave at lave opskriften på den gode trivsel på et brandkadethold. Her lykkedes det især et af holdene at lave en opskrift, som på humoristisk vis indeholdt både ingredienslisten og fremgangsmåden til det perfekte brandkadethold.

Det gode ved øvelsen var, at den satte fokus på, hvad der skal til for at lave en god brandkadet. Det var helt sikkert en udfordring at skulle lave det som en opskrift, fordi vi skulle tænke kreativt og omregne til deciliter, kasser og pakker, men det var også med til at gøre øvelsen rigtig sjov, og vi fik samtidig skåret en masse væk, så vi til sidst stod tilbage med det, der var det vigtige,” siger Heino Hendriksen, der er instruktør på det kommende brandkadethold på Lolland-Falster.

Nye redskaber i værktøjskassen

Også andre af træffets oplæg gav stof til eftertanke hos instruktørerne. Psykolog Søren Benedikt Pedersen var inviteret til at tale om angst blandt børn og unge. Instruktørerne fik mere viden om, hvornår børn og unge, der udviser angst, skal skærmes og beskyttes, og hvornår det giver mening at presse på.

Oplægget var til stor inspiration for blandt andre instruktør Fin Konnerup, der oplever, at problematikken er aktuel på stort set alle brandkadethold.

Det er ofte, vi ser, at de unge lider af angst i en eller anden form – ikke nødvendigvis noget, de er diagnosticeret med, men en form for angst, der opstår i de situationer, hvor vi udsætter dem for nogle grænseoverskridende ting. Måske er de unge bange for at tage røgdykkermasken på eller bange for at gå på stiger. Til foredraget fik jeg nogle gode tips, som jeg kunne tage med hjem og bruge, når vi næste gang står med en ung kadet, der har angst.

Foruden oplægget om angst og oplægget om fællesskabets betydning for de unges trivsel blev instruktørerne præsenteret for to andre faglige input. Fælles for dem begge var, at de havde fokus på kommunikation og formidling. Her fik instruktørerne blandt andet gode råd om fremtoning og udtryksformer, som har stor betydning for instruktørernes gennemslagskraft over for de unge, og de blev undervist i, hvornår og hvordan man kan bruge leg som læringsmetode i arbejdet med kadetterne.

Socialt samvær i højsæde

Fredag aften bød på fællesspisning og efterfølgende mulighed for socialt samvær på kryds og tværs af korpsene.

For instruktørerne er det vigtigt, at der er mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden i løbet af instruktørtræffet. Det er nemlig ikke ofte, instruktørerne har lejlighed til at mødes, selv om de har stor gavn af at tale med hinanden.

Det er altid hyggeligt at mødes med de andre instruktører. Jeg får talt med de andre om, hvad de oplever, og jeg synes ofte, vi kan bruge hinandens erfaringer til at blive endnu bedre eller til at løse de udfordringer, vi støder på til daglig,” siger Egon Jeppesen, der er instruktør hos brandkadetterne i Viborg.

Lørdag eftermiddag kunne instruktørerne vende næsen hjemad efter et døgn fyldt med inspiration til det fremtidige arbejde med kadetterne. Brandkadetter i Danmark ser frem til endnu et forrygende instruktørtræf i 2017.

I perioden fra 2014 til 2017 er Brandkadetter i Danmark støttet af Velux Fonden og TrygFonden.