Lokale virksomheder støtter op om brandkadetterne

Unge i Beredskabet har netop afsluttet andet hold af UngForebygger uddannelsen, der blev afholdt hos Lolland-Falster Brandvæsen. På uddannelsen deltog 14 top motiverede brandkadetter i alderen 14 – 17 år fra brandkadetkorps over hele landet. Lige fra Tønder til Slagelse og Lolland-Falster.  

På UngForebygger uddannelsen har brandkadetterne lært om de forskellige typer røgalarmer, ABA-anlæg, flugtveje og evakuering, håndtering af fyrværkeri og forebyggelse af ulykker i hjemmet. ”Uddannelsen giver den enkelte unge færdigheder og kompetencer til at få en mere forebyggende tankegang i sin hverdag,” siger Patrick Nielsen, underbrandmester hos Lolland-Falster Brandvæsen og en af de frivillige tovholdere, der har hjulpet Unge i Beredskabet med at udvikle uddannelsen.

Patrick Nielsen fortsætter: ”Det kan fx være spørgsmål som: Hvor er det mest hensigtsmæssigt at placere røgalarmer i hjemmet? Eller hvordan kommer jeg hurtigst muligt ud af den bygning, jeg befinder mig i, hvis der fx opstår en brand? De unge lærer at bringe sig selv og andre i sikkerhed hurtigst muligt, hvis uheldet er ude.”

Opbakning fra lokale virksomheder

Uddannelsen kan ved første øjekast lyde som en meget teoretisk gennemgang af brandtekniske installationer og evakueringsplaner. Men sådan er det langt fra. Ifølge Patrick Nielsen skyldes det bl.a. den store opbakning fra lokalsamfundet og de unges nysgerrige tilgang til emnet. Flere lokale virksomheder på Lolland-Falster har aktivt valgt at støtte op om uddannelsen, da de har inviteret de unge indenfor ”bag kulissen”. Alt sammen med det formål at lære dem, hvordan deres teoretiske viden bliver praktiseret ude i virkeligheden.

Dennis Pollow, Dual purpose officer hos Scandlines, fortæller om besøget af brandkadetterne: ”De unge lærer, at almindelige hverdagshandlinger kan have store konsekvenser. Hvis man har værktøjer til at forebygge dette fra en ung alder, bliver det en mere naturlig del af livet. De lærer også vigtigheden af at kunne samarbejde og stole på hinanden i pressede situationer.” Dennis Pollow fortsætter:  ”Jeg var imponeret over deres viden og nysgerrighed for at udvide deres horisonter indenfor beredskab. Jeg oplevede virkelig god disciplin og et absolut fokus på emnet, samt ikke mindst en udsøgt evne til at give plads til hinanden. En helt igennem god oplevelse også for mig.”

Og virksomhedsbesøgene har gjort et stort indtryk hos de unge. ”Uddannelsen var meget over min forventning! Virkelig dygtige og engagerede instruktører, der gav det et helt nyt niveau. Indholdet og virksomhedsbesøg var lige som det skulle være,” skriver en af brandkadetterne i uddannelsesevalueringen. En anden brandkadet sætter disse ord på uddannelsen: ”Mega fed uddannelse! Man lærer mange ting ift. forebyggelse af forskellige ting, og man får lov til at se, hvordan det er i virkeligheden.”

En stor tak

”Vi instruktører kan med ro i maven sige, at Unge i Beredskabet nu har fået uddannet 14 nye fremragende forebyggelsesambassadører, der sammen med de 12 fra første hold udgør en stærk gruppe af unge mennesker fra hele landet, som kan hjælpe og vejlede andre til at få en mere forbyggende tankegang i hverdagen,” afslutter en stolt Patrick Nielsen.

Uden de lokale virksomheder, så var en uddannelse som denne hurtigt endt ud i at være mange timers teoretisk tavleundervisning. Så man kan roligt sige, at virksomhedernes opbakning i lokalområdet har haft en stor betydning for, at UngForebygger uddannelsen er blevet en stor succes. Derfor skal der lyde en stor tak fra Unge i Beredskabet, tovholdere og instruktørerne på uddannelsen og de unge mennesker for den store opbakning fra de fem virksomheder:

Softline A/S, Maribo
Softline gav brandkadetterne muligheden for at se en stor industrivirksomheds brandstrategi. Hvad gør man i forhold til at sikre flugtvejsgange, sikre at der er tilstrækkeligt med brandslukningsudstyr, herunder sprinklingsanlæg og ABA (automatisk brandalarmerings anlæg)? Her fik brandkadetterne et rigtig godt kendskab til orienteringsplaner, og hvor vigtigt det er at kunne guide brandvæsenet det rigtige sted hen i bygningen.

Marinenhjemmeværnet, MHV 901 Rødby
På Marinehjemmeværnets skib fik de unge indsigt i, hvad man gør i tilfælde af ulykker på vandet. Skibets besætning er trænet til at eftersøge folk i vandet, behandle syge mennesker om bord og ikke mindst bistå med hjælp i tilfælde af brand på skibe i deres kystområde. De unge fik rig mulighed for både at gennemgå skibet fra A til Z og endda se skibets redningsbåde i drift.

Lalandia, Rødby
Hos Lalandia fik brandkadetterne mulighed for at se de mange forbyggende tiltag i en virksomhed med mange gæster, som ikke kender flugtveje og brandstrategier. De unge fik helt ind under huden, hvordan man evakuerer, slukker brandene og ikke mindst sikrer sig, at alle mennesker er kommet ud af centret. Inden de fik svaret på, hvordan Lalandia gjorde, blev de nemlig spurgt ”hvad vil I gøre?”. De unge var fulde af gode ideer, og mange af dem kom med forslag, som allerede blev praktiseret.

Femern A/S, Rødbyhavn
Har man indtænkt forebyggelse i byggeriet af verdens længste sænketunnel? Det kan brandkadetterne vist godt nikke ja til. I grupper skulle de unge tænke over, hvad man gør af tiltag i byggeperioden og i driftsperioden af femernforbindelsen. Hvordan er samarbejdet på tværs at Tyskland og Danmark? Og gør tyskerne det på en anden måde end os? Alt samme dilemmaer som sætter brandkadetternes viden i kontrast til, hvordan ”virkeligheden” hele tiden er i forvandling, og hvordan vi må tilpasse os. Afslutningsvis kom de unge helt ind bag projektet og fik en guidet tur på byggeanlægget.

Scandlines, Rødby-Puttgarden, Rødbyhavn
Hos Scandlines har de den udfordring, at de, modsat på land, ikke kan evakuere ”ud af bygningen” for at få folk i sikkerhed. 

Og de kan heller ikke bare ringe efter brandvæsnet og få dem til at slukke branden. De unge fik derfor et helt unikt indblik i, hvordan man agerer ombord på et stort passagerskib. Alt på skibet blev gennemgået. Lige fra hvordan kommandoen fungerer på broen til, hvordan maskinrummet er sikret mod brand ved hjælp af store CO2-anlæg. De fik også set, hvordan en brandstation ser ud ombord på et skib. ”Der kan da ikke holde brandbiler her”- som en af de unge sagde. Men som brandkadetterne lærte, så behøves der ikke store tunge lastbiler for at kunne sætte ind imod brand ombord på et skib.

Unge i Beredskabet er støttet af Forsvarsministeriet og VELUX FONDEN