Med samarbejde kommer man længst: 47 brandkadetkorps deler erfaringer

Der erfaringsudveksles på kryds og tværs, når landets brandkadetkorps en gang i kvartalet inviteres til netværksmøde. Her er der mulighed for at få inspiration og dele erfaringer til nogle af de problemstillinger, som man kan løbe ind i ude lokalt. ”Det giver mig en ro,” lyder det fra en projektleder.

Udfordringer og problemer kan være svære at håndtere, hvis man går alene med dem. Derfor inviterer Unge i Beredskabet én gang i kvartalet landets 47 brandkadetkorps til netværksmøde, hvor de kan blive inspireret, få sparring og gode råd.

Til det seneste møde i oktober havde beredskabsmester i Sydvestjysk Brandvæsen, Marie-Louise Gyldenkrone Bagge, sin debut, da hun for nyligt har overtaget det daglige ansvar for brandkadetterne i Esbjerg. Hun glæder sig over de mange gode inputs, som mødet gav hende.

”Det fungerede rigtig godt, og der kom nogle gode ting på bordet. Det giver mig en ro, at jeg kan tage den viden med hjem, fortæller hun.

Brandkadetprojektet i Esbjerg er forholdsvist nyt, og de er netop nu i gang med deres tredje hold af brandkadetter. Derfor er der ganske mange nye emner, som Sydvestjysk Brandvæsen hele tiden skal forholde sig til.

”Vi kæmper lidt med, hvordan vi skal fastholde og tiltrække nye instruktører. Folk synes, at brandkadetprojektet er et vigtigt projektet, men det kan godt være svært at få folk med på frivillig basis,” fortæller Marie-Louise Gyldenkrone Bagge.

Netop en workshop om fastholdelse af instruktører bliver omdrejningspunktet for en af de kommende ERFA-møder, hvilket glæder den projektansvarlige fra Esbjerg, der ser frem til at møde kollegaer fra hele landet igen.

Synergi der batter
De såkaldte ERFA-møder sørger for, at alle brandkadetkorps får de bedste muligheder for at få vigtig sparring, lyder det fra projektleder i Unge i Beredskabet, Maria Wiktoria Karolini.

”Ved at afholde vores ERFA-møder kan vi helt konkret pege på, at korpsene i langt højere grad interagerer med hinanden nu end tidligere. Hvor korpsene førhen var små individuelle øer, så trækker de nu i den grad på hinandens viden, erfaringer og kompetencer og planlægger aktiviteter på tværs af korps- og kommunegrænser. Der er så mange gode kræfter i korpsene derude, som samlet giver en større effekt end blot summen af de enkelte korps. Det er synergi, der batter.’ siger hun. 

Siden 2016 har brandkadetkorpset i Kolding deltaget i ERFA-møderne, hvor det har en helt særlig prioritet, fortæller klubmedarbejder i Ungdomsskolen i Kolding, Heidi Adsbøl. Ungdomsskolen er en vigtig samarbejdspartner for det lokale brandkadetprojekt, hvor ungdomsskolens medarbejdere samarbejder tæt med instruktørerne i beredskabet.

Sammen med både beredskabsfaglige kollegaer og kollegaer fra ungdomsskolen deltager Heidi troligt til ERFA-møderne hver gang:

”Der er enormt meget ny og brugbar viden at hente på de her møder, som vi kan bruge ude i korpsene. Når vi både deltager fra ungdomsskolen og beredskabet, så får vi en rigtig god 360 grader dialog og ny viden om projektet med hjem fra flere forskellige vinkler. Vi vil jo allesammen det bedste for de unge, og så er det godt at få noget inspiration og et godt netværk,” siger Heidi Adsbøl.

Netværk tog fart
Tilbage i 2014 da forløberen for Unge i Beredskabet, Projekt Brandkadetter i Danmark, blev grundlagt, var der intet tilbud, der samlede de, på det tidspunkt, 29 brandkadetkorps. Men der var et bredt forankret ønske om, at netop det skulle etableres, og siden har det taget fart, fortæller Maria Wiktoria Karolini fra Unge i Beredskabet.

”Det er jo netop kerneopgaven for os som sekretariat for alle de her fantastiske brandkadetkorps: at hjælpe dem på vej, inspirere og sørge for, at de altid kan få en hjælpende hånd, hvis der er brug for det,” siger Maria Karolini.  

Det bliver da også bemærket ude lokalt, fortæller Marie-Louise Gyldenkrone Bagge fra Sydvestjysk Brandvæsen, som ikke ville have været sparringen med sekretariatet foruden i hele opstartsfasen:

”De (Unge i Beredskab, red.) er bare supergode. Man ved, at man altid kan ringe, og så står hjælpen klar. Det er virkelig godt,” siger hun.

Spejler sig i andre
Som en del af netværkets møder, holder de enkelte brandkadetkorps indimellem selv et oplæg, hvor de fortæller om, hvad de har gjort i en given situation.

Noget, der er med til at skabe selvrefleksion og en lyst til at hjælpe andre, der måske har stået i en lignende situation, fortæller Heidi Adsbøl fra Ungdomsskolen i Kolding.

”Jeg føler, at de nyere korps får noget ud af, at jeg er med, for jeg kan jo fortælle, hvordan vi har forankret det hele i Kolding. Det kan jeg blandt andet gøre ved at gøre andre bevidste om, hvilke samarbejdsmuligheder, der eksempelvis er med ungdomsskolerne rundt om i landet,” siger hun.

Erfaringerne fra særligt Kolding ved det sidste ERFA-møde, var noget Marie-Louise Gyldenkrone Bagge kunne bruge noget til noget.

”Jeg kan virkelig godt lide den måde, de gør tingene på i Kolding. De har både en masse gode erfaringer med at rekruttere instruktører, om samtidig har de også en rigtig god måde at evaluere forløbene med de unge på. Så det er helt sikkert ting, som jeg vil prøve at få indført her i vores projekt, siger Marie Louise Gyldenkrone Bagge, som allerede ser frem til det næste møde:

”Det er bare så rart, at man kan spejle sig i andre,” afslutter hun.

ERFA-møder i en coronatid
Selvom corona har sat en midlertidig stopper for mange aktiviteter, så betyder det ikke, at Unge i Beredskabet aflyser deres ERFA-møder:

”I en tid hvor vi er ramt af mange aflysninger, så er det endnu vigtigere, at vi opretholder vores netværksmøder, hvor vi kan sparre og motivere hinanden. Vores sidste ERFA møde var en blanding af fysisk møde og onlinemøde. Nu forsøger vi os for med et ’rent’ online ERFA-møde.”, fortæller Maria Karolini.

Selvom mødet afholdes online, så er der stadig stor opbakning fra korpsene, hvilket vidnet om et behov for at ’mødes’ og sparre med hinanden.

Mødet afholdes online i morgen den 26. januar. På mødet vil der være fokus på motivation blandt instruktørerne og de unge i denne coronatid og sparring omkring, hvordan man kan opretholde kontakten til de unge, når man ikke må ses fysisk.

Alle er selvfølgelig velkomne til mødet, men det vil dog primært være relevant for dem, som enten sidder direkte med kontakten til instruktører og/eller til de unge.

Har du lyst til at deltage på mødet, så kontakt os her: https://www.ungeiberedskabet.dk/kontakt/