Mellemfolkeligt Samvirke samarbejder med Brandkadetter i Danmark til sommertræf

Mellemfolkeligt Samvirkes Work Camp og Brandkadetter i Danmark har indgået et samarbejde, hvor frivillige unge fra hele verden skal hjælpe under Brandkadetter i Danmarks sommertræf.

Femø bliver ikke blot fyldt med glade brandkadetter, når Brandkadetter i Danmark og Beredskabsforbundet inviterer til sommertræf, der afholdes fra den 29. juni til den 2. juli 2017. Et nyt samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke betyder, at frivillige unge fra hele verden også kommer til øen.

Sommertræffet er for alle brandkadetter og brandinstruktører i hele landet og har fokus på brandmandsfaglig viden og øvelser samt fordybelse og socialt fællesskab. Målet med sommertræffet er at bygge broer og skabe bånd mellem deltagerne.

Det nye samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke åbner nye muligheder for at give kadetterne indsigt og forståelse for andre kulturer – samtidig med, at de udenlandske frivillige kan hjælpe til på sommertræffet. Det fortæller Maria Wiktoria Karolini, der er projektchef hos Brandkadetter i Danmark.

Vi forventer, at over 100 kadetter samles på Femø i forbindelse med vores sommertræf, og derfor har vi brug for en masse frivillige hænder. De internationale frivillige unge kan bidrage med et stort frivilligt stykke arbejde og være en kæmpe hjælp i forhold til at give kadetterne en uforglemmelig oplevelse.

Bygge bro mellem kulturer

Mellemfolkeligt Samvirke er en organisation, der har omkring 75 samarbejdspartnere fordelt i 52 lande. Deres Work Camp består typisk af 12 til 20 unge volontører fra vidt forskellige lande, som er samlet omkring et stykke arbejde i to til tre uger.

Arbejdet, som de unge volontører udfører, kan være af fysisk karakter, men kan også være mere socialt eller uddannende. De frivillige er motiverede for at lave et godt stykke arbejde og ikke mindst indgå i det sociale og interkulturelle møde med hinanden og med den lokale befolkning.

Kernen i Work Camps er særligt det møde, der opstår, når man bruger meget tid sammen. Både når man har fri, men også i det arbejde, man skal udføre i fællesskab. Det giver et samvær, som bliver husket,” siger Kamilla Holm, der er koordinator for Work Camp i Mellemfolkeligt Samvirke.

Kamilla Holm ser også samarbejdet som en god mulighed for også at bygge bro mellem unge i forskellige aldersgrupper fra forskellige kulturer.

Samarbejdet kan medvirke til at udbrede interkulturel forståelse, bidrage til det internationale fællesskab og igangsætte en flok internationale unge med et motiveret ønske om at gøre en forskel og at lære en lokal ø som Femø at kende,” siger Kamilla Holm og fortsætter:

Jeg tror på, at de unge kan lære noget af hinanden og deres individuelle kompetencer. Måske vil de yngre kadetter kunne spejle sig i de ældre unge fra Work Camp og på den måde få øjnene op for frivilligt arbejde uden for Danmarks grænser.

Grobund for nye venskaber samvirke

I løbet af dagene på Femø får brandkadetterne på en sjov og anderledes måde afprøvet nogle af de øvelser, som man gennemgår under uddannelsesforløbet som brandkadet. Der kommer samtidig til at være et stort fokus på at styrke fællesskabet og sammenholdet blandt deltagerne på sommertræffet. Det er særligt noget, Work Camp ser frem til.

Det bliver spændende for Work Camps unge at lære om teambuilding, fordi det er noget, de ikke har prøvet før. Vi har ikke haft et lignede samarbejde før, og derfor bliver det også spændende at se, hvordan forløbet udvikler sig,” siger Kamilla Holm.

Til sommertræffet vil både kadetterne og de frivillige fra Mellemfolkeligt Samvirkelig blive indlogeret i telte og spise sammen, så de unge kommer til at være tæt sammen.

De unge kadetter og frivillige kommer til at være tæt på hinanden i løbet af de fire dage, hvilket kan være med til at udvikle de unges kompetencer i forhold til at kommunikere på tværs af sprog og kulturer,” siger Maria Karolini.

Brandkadetter i Danmark som vært

Brandkadetter i Danmark udvikler i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke et Work Camp-projekt, der kan skabe en større kulturel og social begivenhed i lokalområdet og får sat globalt medborgerskab på dagsordenen.

Brandkadetter i Danmark ønsker at være med til at fremme frivilligt nationalt og internationalt samarbejde. Det er også noget, Work Camp lægger stor vægt på og ser som en mulighed, der kan komme begge parter til gode.

Jeg glæder mig til at se, hvilke erfaringer de unge kan give til hinanden, og for os, organisationerne imellem. Jeg håber på et godt samarbejde, som kan give mulighed for, at vi igen til næste år kan give de unge mulighed for gode oplevelser på sommertræffet,” siger Kamilla Holm.

Brandkadetter i Danmark er altid interesseret i nye samarbejdspartnere og ønsker at være med til at fremme frivilligt nationalt og internationalt samarbejde.