Ny uddannelse skal skabe forebyggelsesambassadører

Den nye UngForebygger uddannelse for brandkadetter sparkes i gang i oktober. Og der er gode muligheder for at få nye kompetencer med sig hjem i rygsækken, lyder det.

Mange forbinder arbejdet i beredskabet med blå blink og udrykning, men bag de larmende sirener findes mange vigtige elementer af beredskabets indsatser. Heriblandt den nødvendige forebyggelsesindsats, hvor der arbejdes for at minimere antallet af brande og andre hændelser. Et område, landets brandkadetter nu kan få endnu større viden om med den nye UngForebygger uddannelse.

Uddannelsen, der løber af stablen for første gang over to weekender i oktober 2021, har til formål at styrke brandkadetternes viden om forebyggelse og give dem værktøjer til eksempelvis at hindre brandspredning, håndtere ABA-anlæg og forstå evakueringsplaner.

Uddannelsen er udviklet i Unge i Beredskabets Uddannelsescenter, hvor frivillige instruktører har slået hovederne sammen. Heriblandt er 27-årige Patrick Nielsen, der er frivillig i Lolland-Falster Brandvæsen og instruktør for brandkadetterne. Patrick er en af tovholderne på UngForebygger uddannelsen, og han glæder sig til at styrke brandkadetternes engagement for netop forebyggelsesområdet:

”Generelt er der meget fokus på at være operativ brandmand, men vi vil gerne vise, at der også er andre veje ind i beredskabet end at køre ud i brandbiler – at der er en masse andet vigtigt og spændende arbejde i beredskabet. Eksempelvis forebyggelsesarbejdet,” siger Patrick Nielsen og fortsætter:

”Uddannelsen rummer en masse muligheder for at få vigtige kompetencer, de unge kan bruge til at få en mere forebyggende hverdag. Og der er det så vores rolle at gøre det så spændende som muligt,” siger han.

Ambassadører i hjemmet

Selvom Patrick Nielsen har været primus motor for udviklingen af uddannelsen, så understreger han dog, at han langt fra er den eneste, der har givet en hånd med. I særdeleshed har Unge i Beredskabet mødt stor opbakning fra Lolland-Falsters Brandvæsen, hvor uddannelsen også løbet af stablen, mens Patrick Nielsens far, Tommy Nielsen, også er tovholder på uddannelsen.

”Vi har samlet en masse viden på området, så vi kan skabe en uddannelse, hvor kadetterne får noget med hjem, som de ikke normalvis ville kunne få i deres eget brandkadetkorps,” siger Patrick Nielsen, der gerne ser, at de unge efterfølgende påtager sig en form for ambassadørrolle, når det kommer til brandforebyggelse.

”Hele formålet er jo lidt, at når de kommer hjem, så har de noget med i rygsækken, som de kan bruge – enten i privaten, men faktisk allerhelst når de besøger venner og familie. Vi ved, at relationen er vigtig, når andre skal lære noget, så derfor kan de unge brandkadetter gøre en forskel,” forklarer Patrick Nielsen.

Blanding af teori og praksis

Under uddannelsen vil de unge blive udfordret på både teori og praksis, mens der også vil være eksterne oplægsholdere og virksomhedsbesøg. Eksempelvis har en større virksomhed i området indvilliget i at lade brandkadetterne komme forbi og tjekke det automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg):

”Nogle gange kan det lyde som om, at arbejdet med ABA-anlæg er kedeligt, fordi brandfolk har så mange blinde alarmer til dem. Men faktisk så er de meget vigtige for en virksomhed. Så det er vigtigt, at brandkadetterne får et konkret og praksisnært indblik i, hvordan det fungerer – så de får lov til at afprøve, hvad der sker, når alarmen går, og de skal lokalisere fejlene,” lyder det fra Patrick Nielsen.

Derudover har Patrick Nielsen og resten af teamet bag uddannelsen sørget for en stor overraskelse for deltagerne, som han dog endnu ikke vil løfte sløret helt for.

”Men jeg kan sige, at når jeg har fortalt om det til brandfolkskollegaer, så bliver de misundelige og vil også gerne med på uddannelsen,” griner han.

Passer som fod i hose

Netop UngForebygger uddannelsen ser man med meget nysgerrige øjne på i Nordfyns Kommune. Her er kommunens brandkadetkorps nemlig blevet udvalgt til Unge i Beredskabets nye projekt ’Beredskabet banker på’. Et projekt, der afvikles over de kommende tre år, hvor brandkadetter går rundt i lokale boligområder, banker på døre og tilbyder at opsætte en gratis røgalarm og informere om brandforebyggelse i hjemmet.

Derfor vil Morten Schneider Schlægelberger, ungdomsskoleinspektør i Nordfyns Kommune, der kører brandkadetkorpset i kommunen sammen med brandstationen i Søndersø, meget gerne sende nogle unge afsted på UngForebygger uddannelsen, da det passer som fod i hose med brandkadetternes fremtidige involvering i ’Beredskabet banker på.’

”Det virker jo helt oplagt, at vores brandkadetter kommer med. For når de unge skal med rundt og banke på døre, så skal de ikke bare være påhæng med en erfaren brandmand – de skal kunne udtale sig ud fra noget ekstra faglig viden, som de kan få på UngForebygger uddannelsen,” siger han.

”Vi ved jo fra de andre uddannelser, som Unge i Beredskabet afholder, at de unge kommer hjem med en faglighed, som de ikke havde, da de tog afsted – og det synes jeg er fedt. Så det er kun godt, at de unge får endnu flere kompetencer, som vi håber kan være til glæde for lokalområdet,” siger Morten Schneider Schlægelberger.

”Nørderi” på tværs af korps

Brandkadetkorpset startede op i Nordfyns Kommune for godt to år siden, men coronapandemien har sat aktiviteterne en smule tilbage. Derfor ser Morten Schneider Schlægelberger også tilbuddet om at deltage i Unge i Beredskabets uddannelser som en mulighed for at fastholde de brandkadetter, der allerede har gennemført forløbet.

”Jeg er meget begejstret for de her overbygninger, hvor de unge kan blive endnu dygtigere, og hvor de kan lave nogle af de ting, som der ikke er mulighed for lokalt,” siger han og fortsætter:

”Det kan bare noget helt særligt at mødes på tværs af brandkadetkorps, og så taler det fuldstændig ind i den forståelse, vi har i Ungdomsskolen. Vi mødes på tværs af skoledistrikter og nørder sammen om noget, der er fedt og fantastisk,” lyder det fra Morten Schneider Schlægelberger.

En begejstring, der deles af tovholder Patrick Nielsen:

”Jeg glæder mig bare så meget til at se de unge menneskers reaktion på det, vi har lavet. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det lige præcis, hvad jeg ville ønske, jeg kunne have fået lov at opleve, da jeg selv var 15 år,” afslutter han.

Lyder UngForebygger uddannelsen som noget for dig?  Du kan læse mere her: https://www.ungeiberedskabet.dk/ungforebygger/