Sammen står vi stærkere

I sidste uge var 16 af landets brandkadetenheder og dermed 10 beredskaber repræsenteret til ERFA-møde i Vejle, hvor der blev erfaringsudvekslet og vidensdelt omkring arbejdet med unge i beredskaberne på tværs af hele landet.

Brandkadetter i Danmark afholder kvartalsvise ERFA-møder for projektledere og andre samarbejdspartnere, der arbejder med unge i beredskaberne.

Formålet med møderne er, at deltagerne netværker og inspirerer hinanden gennem erfaringsudveksling og vidensdeling med andre brandkadetenheder fra hele landet. ERFA-møderne har været forbeholdt brandkadetenheder under Brandkadetter i Danmark, men nu er møderne blevet åbnet op for alle, der arbejder med unge i beredskabet.

”Det er vigtigt, at vi hele tiden fagligt udvikler os for dermed at skabe den bedste grobund for arbejdet med unge i beredskabet. Derfor er det også helt naturligt, at vi udvider netværket og inviterer andre brandkadet- og ungdomsbrandkorps ind, for jo flere vi er, jo flere erfaringer og jo mere viden kan vi dele med hinanden og trække på”, siger Maria Wiktoria Karolini, projektchef for Brandkadetter i Danmark.

Brandkadetter i Danmark har 11 brandkadetenheder fordelt over hele landet. Til ERFA-mødet i sidste uge var ni af disse enheder repræsenteret, mens syv enheder var med for første gang.

Metodekatalog

Temaet for dette ERFA-møde var fastholdelse – og ikke kun fastholdelse af de unge kadetter, men også fastholdelse af instruktørerne, da det er et overset emne rundt omkring i landet.

”Vi arbejder rigtig hårdt på at fastholde de unge i den positive udvikling, både ved at udvikle nye indsatser og idéer og hele tiden at evaluere på vores arbejde og se på, hvad vi kan gøre bedre. Men vi glemmer nogle gange, at vi også skal arbejde med motivation, udvikling og fastholdelse af instruktørerne. De engagerede instruktører, som gør en kæmpe indsats i arbejdet med de unge, de er selve grundpillen. Uden dem, så har vi ikke nogle velfungerende brandkadetkorps, men instruktørerne er ikke altid nemme at finde, så hvordan øger vi vores fokus på at motivere dem og fastholde dem?,” siger Maria Wiktoria Karolini, projektchef for Brandkadetter i Danmark.

En af de nye deltagere til mødet var Muneeza Rosendahl, der repræsenterer de nuværende tre juniorbrandkadetkorps under Frederiksborg Brand & Redning. Hun havde stor gavn af at være med og diskutere dagens emne:

”Det var utroligt udbytterigt at være med på Brandkadetter i Danmarks ERFA-møde og mærke energien samt høre mere om de andre brandkorps fra engagerede medarbejdere. I Frederiksborg Brand & Redning har dette møde været med til at give masser af stof til eftertanke i forhold til rekruttering og fastholdelse af både unge deltagere og instruktører, og jeg glæder mig allerede til næste gang,” siger Muneeza.

For at give deltagerne noget helt konkret med hjem, indsamler Brandkadetter i Danmark alle ideerne og erfaringerne fra mødet i et metodekatalog, der skal give et overblik over hvad, der virker og ikke virker samt nye ideer, når det handler om at rekruttere og fastholde unge og instruktører i brandkadetkorpsene. Metodekataloget forventes at være færdigt i slutningen af oktober og bliver lagt op på Brandkadetter i Danmark hjemmeside

Større netværk

Det var ikke kun de nye deltagere, der fik noget med sig hjem, også de gamle deltagere nød godt af, at der er kommet nyt blod til møderne. Projektlederne under Brandkadetter i Danmark har mødt hinanden mange gange og kender snart hinanden godt. Derfor er det godt at få nogle nye personer med til møderne, da det giver nogle nye vinkler og synspunkter på arbejdet med de unge.

”Det er meget positivt, at ERFA-møderne ved Brandkadetter i Danmark nu også inkluderer projektledere og andre samarbejdspartnere fra eksterne brandkadet- og ungdomsbrandkorps fra hele Danmark. Det er virkelig nyttigt at sparre med kolleger fra hele landet, da vi på trods af mange ligheder også arbejder forskelligt på grund af geografiske og organisatoriske forskelle. Vi videndeler ud fra den filosofi, at der ikke er grund til at genopfinde dybe tallerkener. Vi udnytter vore ressourcer bedst muligt ved at lære af hinandens gode og dårlige erfaringer. Jeg føler altid, at vi får vigtige guldkorn med hjem, som kan optimere vores arbejde med de unge mennesker i beredskabet,” siger Rikke Søndergaard, beredskabsfaglig konsulent i Nordvestjyllands Brandvæsen.

Generelt bliver netværket på tværs af landet større og større, og til instruktørtræffet, der afvikles af Brandkadetter i Danmark og Beredskabsforbundet den første weekend i november, deltager 42 brandkadetinstruktører fra hele landet. Et af formålene med både ERFA-møderne og instruktørtræffet er netop at styrke fællesskabet blandt landet brandkadetinstruktører:

”Vores opgave er at facilitere møderne med fokus på det, som er fagligt relevant for enhederne at arbejde med samtidigt med, at vi får skabt et stærkt og bæredygtigt netværk, hvor den faglige og praktiske erfaringsudveksling ikke kun sker på de fysiske ERFA-møder, men hvor brandkadetenhederne tager afsæt i møderne og videndeler på andre niveauer fx via mail eller telefon” siger Maria Wiktoria Karolini, projektchef for Brandkadetter i Danmark.

 

Vil I gerne med til næste ERFA-møde, så kontakt Brandkadetter i Danmark her: www.brandkadet.dk/kontakt/

Brandkadetter i Danmark er i perioden 2014-2018 støttet af TrygFonden og VELUX FONDEN.