Task Force Junior og Brandkadetter samarbejder

Når ulykken er ude, er der heldigvis altid nogle på vagt. Og selvom beredskabet og politiet er meget forskellige instanser, så skal de formå at holde hovedet koldt og samarbejde internt. Derfor var det også oplagt at lave fællesøvelse mellem det nyoprettede Task Force Junior hos Frederiksberg Politi og brandkadetterne i Odsherred.

Hvad end der sker i Danmark, så er der altid medarbejdere fra beredskabet, politiet eller det præhospitale område på pletten. Derfor er der også meget fokus på det interne samarbejde mellem de forskellige instanser, der alle skal være klar til at løse en problemstilling på bedst mulig vis.

Det samarbejde forsøges nu at udvides til ungdomsniveau, hvorfor brandkadetterne i Odsherred og unge fra ’Task Force Junior’ hos Politiet på Frederiksberg i sidste uge var samlet til fælles øvelse i Odsherred.

Her skulle de unge fra politiet og beredskabet få et indblik i det arbejde, som de to instanser hver især laver, og hvorfor og hvordan de samarbejder, fortæller Ove Larsen, der er brandkadetinstruktør for brandkadetterne i Odsherred.

Projektet med unge i politiet på Frederiksberg er et nystartet projekt, hvor man blandt andet vil give de unge et indblik i, hvad man laver hos politiet og lære dem at samarbejde både indbyrdes og på tværs. Netop derfor brugte de 12 unge fra Task Force Junior også en aften på at besøge brandkadetterne i Odsherred.

”Det er vigtigt, at de unge også få et indblik i redningsberedskabet, som politiet til dagligt har meget kontakt med, og også får et indblik i, hvad man skal kunne som brandmand”, fortæller Thomas Berthelsen, der er politiassistent hos Frederiksberg Nærpoliti og tovholder for projektet.

For nogle opgaver går nemlig på tværs af instanserne:

”Elementær brandbekæmpelse og førstehjælp er også en del af politiets uddannelse. For hvis vi er først på skadestedet, så er det en del af vores opgaver”, fortæller han.

Ung til ung-læring

Øvelsen var bygget op således, at brandkadetterne skulle lære fra sig og blandt andet vise de unge fra Task Force Junior Frederiksberg, hvordan man laver korrekt hjerte-lunge-redning på en person, der ikke trækker vejret.

En rollefordeling, der var skabt med fuldt overlæg, fortæller brandkadetinstruktøren, Ove Larsen:

”På den måde får brandkadetterne lov til at være midtpunkt og samtidig finder de ud af, hvor meget de selv har lært om brand og redning, når de skal lære det videre til andre”.

Det var dog ikke kun hjerte-lunge-redning, der var på programmet. For med hjælp fra brandkadetterne skulle Task Force Junior også lære at slukke brand og røgdykke.

Brandkadetten Sebastian Lukas Makwarth fremhæver netop røgdykningen, som noget af det fede ved aftenens øvelse. Han havde to af de unge fra politiet med inde i et røgfyldt lager for at røgdykke.

”Det var sjovt og spændende at have nogle med inde, som ikke har prøvet det før. Man skulle være seriøs og skulle hjælpe og svare på spørgsmål”, fortæller den erfarne brandkadet, Sebastian Lukas Markwarth, der synes, det var sjov og anderledes at lære fra sig:

”Det var fedt at prøve noget nyt og samarbejde med andre unge. Vi brandkadetter var jo på hjemmebane, og når jeg kan finde ud af noget, så vil jeg gerne dele det”, fortæller han.

Tre anholdte

Men selvom Sebastian Lukas Markwarth var på hjemmebane, så tager han også ny viden med sig hjem fra øvelsen.

”Vi lærte også, hvordan politiet og beredskabet samarbejder på et skadested. Politiet laver en yderkreds og en afspærring, og beredskabet er i inderkredsen, hvor de kan få ro til at arbejde, imens politiet holder folk på afstand” gengiver Sebastian fra aftenens mere teoriprægede del.

Men politiet viste selvfølgelig også noget action til øvelsen.

De unge fra Task Force Junior skulle ved hjælp af en drone finde tre ’terrorister’, der havde gemt sig på den lokale genbrugsstation. To af de forsvundne terrorister blev hurtigt fundet ved hjælp af dronen, mens de unge fra Task Force Junior måtte gennemsøge hele genbrugspladsen for at finde den sidste ’terrorist’.

De tre brandmænd og brandkadetter, der var forklædt som terrorister i aftenens anledning, blev anholdt med brug af håndjern og pistoler – som dog til lejligheden bare var attrappistoler.

”Det var en fed øvelse. Det var sjovt og spændende at få et indblik i politiets opgaver, men det er nu stadig brandmandslivet, som jeg drømmer om” afslutter Sebastian Lukas Markwarth.

Brandkadetter i Danmark er i perioden 2014-2018 støttet af TrygFonden og VELUX FONDEN.