UngBehandler

skal du med

Spørgsmålstegn1

Interesserer du dig for førstehjælp ved ulykker, tilskadekomst og sygdom? Og vil du gerne lære at yde førstehjælp ved fx terrorhændelser, forgiftninger eller sygdom, og håndtere personer, som er påvirket af rusmidler? Så er UngBehandler uddannelsen noget for dig.

Krav

Krav

*Beviset skal være udstedt efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer og må ikke være ældre end 1 år ved opstart af første modul. Vi indhenter førstehjælpsbeviset inden uddannelsens start. Vær opmærksom på, at vi kun godtager Dansk Førstehjælpsråds kursusbeviser. 

OBS! De enkelte modulers kompetencemål skal opfyldes for, at den unge kan deltage på næste modul. Vurderes kompetencemålene ikke som opfyldt af uddannelsens instruktør, kan den unge ikke fortsætte til næste modul. Evalueringen foretages løbende.

Om uddannelsen

om uddannnelsen 2

Uddannelsen er en udvidelse til den brandmandsfaglig 4-timers basisuddannelse i førstehjælp ved hjertestop.

På uddannelsen får du udvidet dine kompetencer indenfor fysisk og psykisk førstehjælp. Du får redskaber til at bevare overblikket, gribe ind og handle bedst muligt ved ulykker, tilskadekomst, sygdom og ved andre hjælpekrævende situationer. 

På uddannelsen kommer du til at samarbejde med andre brandkadetter i større og mindre grupper om caseopgaver og øvelser, og vi besøger en behandlende indsats, som arbejder med behandling og førstehjælp på forskellig måder.

Det opnår du

om uddannelsen1

Dato

kalender orange

Uddannelsen foregår henover tre weekender:

  • 14. – 16. marts 2025
  • 21. – 23. marts 2025
  • 4. – 6. april 2025

Under uddannelsen vil der både være undervisning og fagligt indhold på programmet, men der bliver også tid til hygge med de andre brandkadetter.

tid og sted

sted

Undervisningen og overnatningen foregår på Østjyllands Brandvæsens nye brandskole i Aarhus.

Adresse: Bautavej 9, 8210 Aarhus V. 

Se mere om tidspunkter og transport under praktisk info øverst på siden (kommer senere). 

Transportrefusion

Vi dækker dine tog- og busbilletter med op til 200 kr. pr. weekend.

Transportrefusionen vil blive udbetalt ca. 14 dage efter uddannelsen er afholdt. 

Upload oplysningerne senest 7 dage efter at billetten er brugt.  

Klik på knappen for at uploade kontooplysninger og billetter. 

Frist

deadline2

Tilmeldingsfrist den 8. februar 2024. 

Ved for få tilmeldinger kan uddannelsen blive aflyst. 

Læs vores Privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi behandler og opbevarer oplysninger.

tilmelding

tilmeld

Tilmeldingen er lukket. 

Selvom du er tilmeldt, så kan vi ikke love dig en plads, da der kun er et begrænset antal pladser på holdet. Efter tilmeldingsfristen får du besked på, om du har fået en plads på uddannelsen eller ej. Pladserne bliver ikke tildelt efter først-til-mølle princippet. 

kære instruktør

Sådan kan du bruge den unges nye kompetencer hjemmet i eget korps efter uddannelsen.

Læs og download kompetencebeskrivelsen her:

Tidligere UngBehandler uddannelser
noun-camera-4840571-FF914D