Velux Fonden støtter Brandkadetter i Danmark

Midlerne på 6,3 mio. kr. fra Velux Fonden er bevilget til at etablere 6 nye brandkadetkorps i Danmark over en 3-årig periode – begyndende med brandvæsenerne i Herning, Kolding, Helsingør og Vejle Kommune.

Landskontoret, Brandkadetter i Danmark, som blev stiftet 1. februar 2014 med støtte fra TrygFonden, har til formål at udbrede de gode erfaringer, som man har gjort sig i brandvæsenerne i Greve, Roskilde og København. Her har man i en årrække uddannet lokale unge til brandkadetter.

Mette Bøgevad, beredskabschef i Herning Kommune udtaler:
– Støtten fra Velux Fonden gør det muligt for Brand og Redning Herning at gøre noget for de unge i Herning Kommune; og det glæder vi os rigtig meget til at komme i gang med.

Niels Mørup fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), der er står bag Brandkadetterne, siger:
– Brandkadetterne er en af de succeshistorier, som jeg er meget stolt af. Vi fortsætter, så flere unge får en meningsfuld brand- og førstehjælpsuddannelse, så de kan gøre en forskel. De unge, som gennemgår en brandkadetuddannelse, vil helt sikkert også påvirke andre unge i retning af en mere forebyggende adfærd sådan at færre ulykker og brande opstår. Vores mål er at udbrede brandkadetuddannelsen. Et tilbud der også kan rumme sårbare børn og unge, ud til aldersgruppen 10 og 18 år i hele landet. Det er imidlertid et stort projekt at skyde i gang, så det er derfor en stor håndsrækning, at Velux Fonden har valgt at støtte os.

Færre brande og flere glade børn

Mange unge synes, at det er spændende at være brandmand – og ret helteagtigt. Brandkadetter i Danmark skal hjælpe med at gøre det muligt for unge over hele landet at blive brandkadet og få viden og færdigheder, der støtter dem i at blive aktive og ansvarsbevidste og som giver dem mulighed for fremtidig uddannelse indenfor brand-og redningstjenester.

I en årrække har brandvæsenerne i Greve, Roskilde og København uddannet lokale unge til brandkadetter. Erfaringerne fra projekterne har været positive og evalueringerne viser at der er blevet bygget bro og etableret gode relationer mellem brandvæsen og unge fra nærmiljøet, at de deltagende unge oplever meningsfulde aktiviteter og brugbare uddannelsesforløb, samt at påsatte brande i lokalområderne er væsentlig reduceret og konfrontationer mellem unge og indsatspersonel er en sjældenhed.

Landskontoret for Brandkadetter i Danmark er forankret i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. På baggrund af gode erfaringer skal succeshistorierne nu bredes ud i hele landet. Med støtte fra TrygFonden blev Landskontoret, Brandkadetter i Danmark en realitet 1. februar 2014. Landsskontoret har ansvar for at kvalitetssikre og udvikle en national standard for brandkadetuddannelsen, som kan bruges i alle beredskaber, og de biståer med viden, vejledning og procesrådgivning til brandvæsener og kommuner i hele Danmark, der har ønsket at etablere et brandkadetkorps.

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB)
Foreningens formål er blandt andet at udvikle og koordinere kommunernes beredskaber, at rådgive Kommunernes Landsforening og at formidle viden om og forståelse for de beredskabsfaglige opgaver og udfordringer. FKB står bag Brandkadetter i Danmark, der drives som en non-profit organisation, overvejende baseret på frivillighed med få ansatte. I år er der udviklet en fælles standard for uddannelsen af brandkadetterne, og en instruktøruddannelse for de brandmænd, der skal undervise de unge.