Evalueringsskemaer

Vi har udarbejdet to evalueringsskemaer til jer, som I kan uddele til de unge.

  1. De unges udvikling som brandkadet. Med dette skema kan I blive klogere på, hvordan de unge udvikler sig gennem brandkadetuddannelsen. OBS! Evalueringen skal uddeles både ved start og afslutning af uddannelsen
  2. De unges evaluering af brandkadetuddannelsen. Med dette skema kan I blive klogere på, hvad de unge synes om brandkadetuddannelsen efter de har gennemført den.

De unges udvikling som brandkadet

Bliv klogere på, hvad de unge går ind med, når de starter som brandkadet, og hvad de kommer ud med efter endt brandkadetuddannelse.

Nedenstående evaluering kan udfyldes af de unge, når:

  1. De starter på brandkadetuddannelsen
  2. De har gennemført brandkadetuddannelsen
  3. Evt. igen når de stopper i brandkadetkorpset

 

De unges evaluering af brandkadetuddannelsen

Bliv klogere på, hvad de unge synes om brandkadetuddannelsen efter endt uddannelse. 

Evalueringsskemaet er lavet i wordformat, så du selv kan tilpasse det i forhold til de spørgsmål, der er relevante hos jer.

Hvad kan evalueringerne bruges til?

  1. De unges udvikling som brandkadet. Din beredskabsdirektør, kommunale samarbejdspartnere og andre kunne være interesseret i, hvordan de unge udvikler sig som brandkadetter. Evaluering er ofte vigtig for at sikre fortsat drift og økonomiske midler. 
  2. De unges evaluering af brandkadetuddannelsen. Brug gerne svarerne i evalueringen aktivt og tilpas evt. uddannelsen fx ved at prøve at gøre ‘kedelige’ emner mere spændende, afsæt mere tid til svære emner eller brug mere energi på at ryste holdet sammen, hvis de unge svarer, at de ikke har fået nye venner.

    Svarene i evalueringen kan også bruges til at kickstarte en dialog med de unge om, hvad der evt. kan gøres anderledes og hvad, der fungerer rigtig godt på uddannelsen.