Brandkadetkorps sikrer rekruttering til fremtidens beredskab

Mere end 90% af alle landets brandkadetter er interesseret i at fortsætte deres videre færd over i det voksne beredskab, når de bliver gamle nok, og knap 60% af disse ønsker specifikt at fortsætte hos brandvæsnet. Det viser en ny undersøgelse, foretaget af konsulentvirksomhederne Practicum og Pædagogisk Praksis for Unge i Beredskabet, hvor godt en tredjedel af landets aktive brandkadetter har medvirket.

En af dem er 17-årige Mads Andersen, der for alvor har fået øjnene op for livet som brandmand efter sin indtræden i Lolland-Falsters Brandvæsens brandkadetkorps.

”Jeg havde aldrig overvejet det som en levevej, men det har virkelig fanget mig,” fortæller Mads Andersen og fortsætter:

”Brandkadetforløbet har skabt en stor viden om beredskabet. Jeg har selvfølgelig altid vidst, at det er brandfolk, der kører ud til brand, men jeg har aldrig anet noget om, hvordan det egentlig fungerer,” siger Mads Andersen.

Men det gør han nu, og han har allerede taget grunduddannelsen som brandmand, så han er klar til at indgå i det voksne beredskab, når han fylder 18 år.

Forsvarsminister Trine Bramsen glæder sig over undersøgelsens resultater:

”Utryghed kender ikke alder. Derfor er det afgørende, at så mange som muligt er med til at løfte ansvaret for et trygt og sikkert Danmark. Det gør ganske enkelt vores beredskab bedre, når vi har alle aldersgrupper med. Jeg håber samtidig at brandkadetterne får smag for at passe på danskerne – og vil fortsætte i beredskabet,” udtaler forsvarsminister Trine Bramsen.

Kan afhjælpe rekrutteringsudfordring

Danske Beredskaber skønner, at der mangler i omegnen af 400 brandfolk på landsplan. Men med den nye undersøgelse er formand for Unge i Beredskabets styregruppe og beredskabsdirektør hos Lolland-Falster Brandvæsen, Peter Søe, mere fortrøstningsfuld for fremtiden:

”Vi kan jo se, at de, der overgår fra brandkadetkorpsene til det voksne beredskab, allerede har en stor forståelse for den beredskabsfaglige verden og at de, qua deres uddannelser i brandkadetkorpsene, er langt hurtigere klar til at tage del i løsningen af beredskabets opgaver, end dem der kommer udefra. Så det gør mig enormt glad at se, at størstedelen af brandkadetterne rundtomkring i landet gerne vil fortsætte over i det samlede beredskab, når de bliver gamle nok,” siger Peter Søe, der fortsætter:

”På den måde er de unge fra brandkadetkorpsene ikke bare med til at fremtidssikre vores robuste kommunale redningsberedskab, men er med til at sikre hele det samlede beredskab i Danmark,” siger han.

Undersøgelsen peger på, at de unge er interesserede i en fremtid indenfor en bred vifte af de danske redningsberedskaber. Således angiver 56,6 % at de er interesseret i at overgå til brandvæsenet, 13,1 % er interesseret i livet i polititjenesten, 9,7 % er interesseret i det præshospitale område, 7,9 % er interesseret i en karriere i Forsvaret, mens 4,1 % er interesseret i en anden retning indenfor beredskabet.

Projektchef for Unge i Beredskabet, Maria Wiktoria Karolini, er tilfreds med de nye tal, der er en understregning af projektets potentiale som rekrutteringskanal for alle dele af det danske redningsberedskab.

”Det vidner om, at vi gør noget af det rigtige. Og så er det desuden værd at bemærke, at vi eksempelvis har væsentligt flere unge kvinder med i brandkadetkorpsene, end hvad der er i beredskaberne i dag. Dermed kan vi være med til at øge mangfoldigheden,” siger Maria Wiktoria Karolini.

Unge i Beredskabet, er ejet af Danske Beredskaber, Falck og Beredskabsforbundet, og finansieres af midler fra Forsvarsministeriet samt VELUX FONDEN.

Læs undersøgelsen her