Fra usikker ung til brandslukker med Unge i Beredskabet

I Unge i Beredskabet lærer vi unge mellem 13-18 år at arbejde inden for brand og redning – men endnu vigtigere, lærer vi dem gennem samarbejde med andre unge og sparring med engagerede brandkadetinstruktører, at blive stærke individer, som tror på sig selv og på fremtiden.

Unge i Beredskabet er et tillidsbaseret og fordomsfrit fællesskab, hvor vi inkluderer unge mennesker, som gerne vil lære om – og lære fra sig – omkring arbejdet i beredskabet. 31 % af vores unge brandkadetter er kvinder og 85 % af vores unge består den lokale brandkadetuddannelse. Når de unge har gennemført uddannelsen, bliver mange tilknyttet det lokale brandkadetkorps, og fortsætter på et af Unge i Beredskabets opfølgende uddannelser og mange blive med tiden frivillige i beredskabet.

En af de unge, der har fået et nyt fællesskab i beredskabet, er Mikkel, der har været brandkadet i 4 år.

”I folkeskolen har jeg aldrig følt mig som en del af klassen. Når jeg var i skole, så følte jeg, at jeg havde venner og nogle at snakke med, men så snart jeg trådte ud ad døren, så havde jeg ingen, så var jeg helt alene. Det stod på fra 4. klasse til jeg gik ud. Når jeg kom ned på brandstationen, så havde jeg et helt andet fællesskab, og det har jeg stadigvæk i dag. Her føler man sig virkelig velkommen og som en del af det. Man føler, at alle er inkluderet. Det er rigtig rart at have det fællesskab”.

I dag er Mikkel 19 år og uddannet brandkadetinstruktør, og han er dermed blevet instruktør og rollemodel for andre unge.

Det er en win-win

Unge i Beredskabets evalueringer viser, at for hver krone brugt på et brandkadetkorps får samfundet syv kroner tilbage. For os er det meget enkelt; for de unge, brandvæsenet, lokalsamfundene og samfundet er det en win-win situation.

Mange danske unge har forskellige former for udfordringer i deres liv, det kan være sig indlæringsvanskeligheder, lavt selvværd, psykiske problemer, forældre med dårlige forældreevner, ensomhed og mangel på venner. Vi bestræber os på at være et socialt rummeligt fællesskab for alle unge – og vi rekrutterer et blandet hold af unge med og uden udfordringer i deres liv.

Vores erfaring med sammensætningen af ​​blandede hold viser, at unge har en tendens til at spejle hinanden, de tilegner sig nye værdier og større tolerance over for forskelligheder. Begge grupper opnår en større robusthed, og det er ikke kun unge med udfordringer, der ‘løftes’ af deres jævnaldrende uden udfordringer. Unge uden udfordringer opnår større robusthed, styrke og empati, når de lærer om, hvordan livet kan håndteres, når de møder unge, der har haft det svært gennem den første del af livet.

Emmeli på 16 år, er en af de brandkadetter, der har haft det svært gennem skolen:

”Det startede i 3. klasse. Dengang var jeg meget konfliktsøgende og meget oppe at slås. Det havde en stor effekt på min læring. Nogle gange løb jeg rundt og lavede ’fangeleg’ midt i timerne med lærerne, og så blev jeg sendt på kontoret. Det skyldes alt sammen ADHD. Da jeg kom i 8. klasse, ansøgte jeg om at blive brandkadet, og det har hjulpet min læring og mig personligt med at være mere rolig, ikke komme op at slås og at få nogle bedre karakterer, end hvad jeg fik dengang”.

Emmeli har været brandkadet i 4 år.

De lokale samarbejdspartnere er vigtige

Hvert af de 49 lokale brandkadetkorps er individuelt organiseret efter muligheder, ressourcer og behov i lokalområdet. Der dannes ud fra lokale forudsætninger partnerskaber og samarbejder med fx SSP, skoler, ungdomsskoler og sociale boligprojekter. De lokale partnerskaber er med til at sikre den fortsatte rekruttering og fastholdelsen af de unge.

Det lokale brandvæsen er via Unge i Beredskabet en oplagt samarbejdspartner, når det kommer til social inklusion, fællesskabsfølelsen og selvudviklingen af ​​bl.a. unge mennesker. I brandvæsenet kan unge blive en del af et sundt fællesskab uanset deres køn, seksuelle, etniske, religiøse, sociale og/eller faglige baggrund. Brandkadetkorpsets fællesskab bygger på relationer til voksne rollemodeller, kammeratskab, respekt og mod.

Vil du læse mere om, hvordan Unge i Beredskabet kan blive en gevinst for SSP-arbejdet i dit område, kan du læse mere om os på hjemmesiden: https://www.ungeiberedskabet.dk/, eller skriv til os på: kontakt@uib.dk.

Fakta:
Unge i Beredskabet er et landsdækkende projekt. Med vægt på mangfoldighed, social inklusion, deltagelse og rekruttering er formålet med Unge i Beredskabet at styrke koblingen mellem ungdomsarbejdet og brand- og redningsberedskabet.

Gennem børn og unges deltagelse i beredskabet ønsker vi at være med til at ruste og modne dem til livet, både hvad angår uddannelse, job og det at få et godt børne-, ungdoms- og voksenliv. Danske Beredskaber står bag Unge i Beredskabet med støtte fra Forsvarsministeriet.

Unge i Beredskabet blev etableret i 2014, og der eksisterer i dag over 50 korps på landsplan. Du kan læse Unge i Beredskabets evalueringer her.