Leg-til-Læring

Hvad er ‘leg-til-læring’?

På denne side finder du inspiration og konkrete ideer til aktiviteter* med brandkadetterne – det vi også kalder action cards med udgangspunkt i leg til læring. Med begrebet leg-til-læring mener vi alle de forskellige aktiviteter, som brandkadetkorpsene bruger, når de afvikler undervisning og/eller mødeaftener for kadetterne.

Formålet med leg-til-læring databasen er at vidensdele mellem korpsene. I stedet for at hver instruktør bruger lang tid på at søge efter og afprøve nye aktiviteter med de unge, har vi her forsøgt at samle en masse aktiviteter, som allerede bruges i korpsene.

*Aktiviteterne kaldes også for lege, øvelser, konkurrencer, ice breakers, energizers, ryste-sammen-aktivitet, scenarieøvelser, brainbreaks, cases osv.

Sådan bruger du databasen

I boksene nedenfor kan du:

  • Se alle leg-til-lærings aktiviteterne i alfabetisk rækkefølge
  • Sende os en aktivitet til siden via nedenstående indtastningsformular
  • Se vores nyeste aktivitet, som løbende bliver opdateret.

Alternativt kan du også anvende vores filterfunktion, hvor du fx kan vælge, hvilket formål, beredskabsfaglige emne, aldersgruppe m.m. en aktivitet skal have og få vist netop denne type af aktviteter

Klik her for at vise filteret
Klik her for at skjule filteret
Aldersgruppe (sæt gerne flere krydser)
Antal personer (sæt gerne flere krydser)
Varighed
Inde eller ude?
Våd eller beskidt?
Formål med aktivitet (Sæt gerne flere krydser)
Især egnet til dette beredskabsfaglige emne (sæt gerne flere krydser, men udfyld kun hvis relevant)
Se en liste over alle lege

Se leg-til-læring aktiviteterne i alfabetisk rækkefølge  her

Send dit forslag til os

Ved at udfylde aktivitetsformularen her

Nyeste aktivitet

Kemi-stafet går ud på …

Læs mere her